Search results

Records found: 89  
Your query: Author Sysno = "^upol_us_auth m0041744^"
 1. Actio Publiciana [rukopis] / Milan Vařeka.    2019 . 72 s. (158 524 znaků).
  book

  book

 2. Adulterium v římském právu [rukopis] / Marie Tomášková.    2017 . 99 211 znaků
  book

  book

 3. Antická státověda v díle M. T. Cicerona / Petr Dostalík.    Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2009 . 164 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100100
  Z000100
  Antická státověda v díle M. T. Cicerona

  book

 4. Balzamace a pitva / Petra Jakešová, Petr Dostalík.    Havlíček, Karel.9/10 (2005), s. 15-19.Zdravotnictví a právo.
  article

  article

 5. Bohuslav Ečer a jeho role v Norimberském procesu [rukopis] / Lucie Šebelová.    2012
  book

  book

 6. Condictio ob turpem causam v justiánském právu a její užití v právu moderním / Petr Dostalík.    Právněhistorické studie 47/2.47, (2017), č. 2, s. 5-17 .
  article

  article

 7. Condictiones : ke kořenům bezdůvodného obohacení / Petr Dostalík.    Praha : Auditorium, 2018 . 240 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
  PF100000
  Z200100
  Condictiones

  book

 8. Dědění ze závěti v právu římském a nejnovějším právu moderním [rukopis] / Eva Kocourková.    2014
  book

  book

 9. Dědická instituce jako základní obsahová náležitost testamentu / Petr Dostalík.    Časopis pro právní vědu a praxi.(2012), Roč. 20, č. 3, s. 275-282.
  article

  article

 10. Delikty v římském právu [rukopis] / Lucie Kubáčová.    2009
  book

  book