Search results

 1. Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva : kodifikace mezinárodního práva, právo mezinárodních smluv, právo mezinárodní odpovědnosti / Čestmír Čepelka, Pavel Šturma, Veronika Bílková.    Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta,  2008 . 159 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Kodifikace a rozvoj mezinárodního práva

  book

 2. Mezinárodní odpovědnost / Čestmír Čepelka, Dalibor Jílek, Pavel Šturma. Mezinárodní odpovědnost, 2003   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2003 . 339 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100100
  journal

  journal

 3. Mezinárodní právo veřejné / Čestmír Čepelka, Pavel Šturma.    V Praze : C.H. Beck, 2018 . xxxii, 549 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  Mezinárodní právo veřejné

  book

 4. Mezinárodní právo veřejné / Čestmír Čepelka, Pavel Šturma.    V Praze :  C.H. Beck,  2008 . xli, 840 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200200
  Z000100
  Mezinárodní právo veřejné

  book

 5. Mezinárodní právo veřejné / Čestmír Čepelka, Pavel Šturma.    Praha :  Eurolex Bohemia,  2003 . 761 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200100
  Z000100
  Mezinárodní právo veřejné

  book

 6. Odpovědnost státu: "Obsah, formy a stupně odpovědnostní povinnosti" / Václav Rovenský ; [školitel dizertační práce Čestmír Čepelka].    Praha :  Právnická fakulta UK [Praha],  1998 . 107 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  book

  book

 7. Právo mezinárodních smluv / Pavel Šturma, Čestmír Čepelka, Vladimír Balaš.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011 . 404 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Právo mezinárodních smluv

  book

 8. Právo mezinárodních smluv : Vídeňská úmluva o smluvním právu (1969) s komentářem / Čestmír Čepelka.    Praha :  Karolinum,  1999 . 202 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
  Právo mezinárodních smluv

  book

 9. Úvod do mezinárodního práva / Čestmír Čepelka, Vladislav David.    Brno :  Universita J. E. Purkyně,  1978 . 230 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
  book

  book