Search results

 1. Acta historico-iuridica Pilsnensia 2008 / Vilém Knoll (ed.). Pocta Stanislavu Balíkovi k 80. narozeninám, 2008   .  Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2008 . 478 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  journal

  journal

 2. Česká advokacie v dobách zkoušky : (právní předpisy o advokacii z let 1948-1994) / úvodní slovo napsali Stanislav Balík, Radek Keller ; chronologický přehled sestavil a texty vybral Radek Keller. zvl. č.: Česká advokacie v dobách zkoušky, 1995   .  Praha :  Česká advokátní komora,  1995 . 79 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  journal

  journal

 3. Dějiny římského státu a práva : (nástin přednášek) / Stanislav Balík.    Praha :  Všehrd,  1990 . 87 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Dějiny římského státu a práva

  book

 4. History of state and law. I, General history of the state and law (outline of lectures) / Stanislav Balík.    Praha :  Univerzita Karlova,  1976 . 171 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200100
  book

  book

 5. Kanonické právo : dějiny, teorie, obecná část / Stanislav Balík, Antonín Hrdina.    Plzeň :  vydavatelství Západočeské univerzity,  1997 . 212 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
  PF100100
  Kanonické právo

  book

 6. Kapitoly z dějin státu a práva zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky / Stanislav Balík st., Stanislav Balík ml., Petra Müllerová.    Plzeň :  Vydavatelství Západočeské univerzity,  1997 . 162 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100100
  Kapitoly z dějin státu a práva zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky

  book

 7. Monopoly v helénistickém a římském Egyptě do konce II. století n. l. / Stanislav Balík.    Soukup, Ladislav.21 (1978), s. 237-269.Právněhistorické studie.
  article

  article

 8. Obecné dějiny státu a práva : (nástin přednášek) / Stanislav Balík.    Praha :  Všehrd,  [1990] . 75 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
  Obecné dějiny státu a práva

  book

 9. Obecné dějiny státu a práva : (nástin přednášek) / Stanislav Balík.    Praha :  Univerzita Karlova,  1989 . 132 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  book

  book

 10. Právní dějiny evropských zemí a USA : (stručný nástin) / Stanislav Balík, Stanislav Balík ml..    Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2010 . 235 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100100
  Právní dějiny evropských zemí a USA

  book