Search results

 1. Bohuslava Balbína Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého / Bohuslav Balbín ; z původního spisu latinského přeložil Emanuel Tonner.    V Praze :  Nákladem spolku pro vydávání laciných knih českých,  1869 . lxiv, 151 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100100
  book

  book

 2. Bohuslava Balbína Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého / Bohuslav Balbín ; z původního spisu latinského přeložil Emanuel Tonner.    V Praze :  Nákladem Spolku pro vydávání laciných knih českých,  1869 . lxiv, 151 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  book

  book

 3. Bohuslava Balbína Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého / Bohuslav Balbín ; z původního spisu latinského přeložil Emanuel Tonner.    V Praze :  Nákladem Spoleku pro vydávání laciných knih českých,  1869 . lxiv, 151 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
  book

  book

 4. Bohuslav Balbín / Zdeněk Kalista.    Brno :  Brněnská tiskárna,  1947 . 45 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
  Z100000
  book

  book

 5. Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře / Jan P. Kučera, Jiří Rak ; [vybrané texty z latinských originálů ... přeložili Martin Svatoš a Helena Businská].    Praha :  Vyšehrad,  1983 . 415 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200100
  book

  book

 6. Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách : sborník z konference Památníku národního písemnictví / [uspořádali a k vydání připravili Zuzana Pokorná a Martin Svatoš].    Praha :  Památník národního písemnictví,  1992 . 301 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  book

  book

 7. Krásy a bohatství české země / Bohuslav Balbín ; úvodní studii napsala Zdeňka Tichá ; [z latinského originálu přeložila, výbor uspořádala a poznámkami opatřila Helena Businská].    Praha :  Panorama,  1986 . 351 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100100
  book

  book

 8. O Balbínovi dějepisci / Kamil Krofta.    V Praze :  Melantrich,  [1938] . 63 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  book

  book

 9. Oheň baroka / Antonin Kratochvil.    Brno : Cesta, [1990] . 165 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
  Z100000
  Oheň baroka

  book

 10. O šťastném někdy, nyní však přežalostném stavu Království českého, zvláště pak o vážnosti jazyka českého čili slovanského v Čechách, též o záhubných úmyslech na jeho vyhlazení a jiných věcech k tomu příslušejících, rozprava krátká, ale pravdivá / Bohuslav Balbín ; [z latiny přeložil a průvodní slovo a poznámky napsal Josef Dostál].    V Praze :  Družstvo přátel studia,  1923 . 134 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
  Z000100
  book

  book