Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno = "^upol_us_auth m0005214^"
 1. 13. európsky kongres Medzinárodnej federácie telesnej výchovy FIEP / Jaroslava Argajová, Branislav Antala.    Telesná výchova a šport.roč. 28, č. 3-4 (2018), s. 15-16.
  article

  article

 2. Bilingválna výučba pohybových hier v rámci programu ERASMUS+ na FTVŠ UK v Bratislave / Gustáv Argaj, Jaroslava Argajová.    Tělesná výchova a sport mládeže.roč. 82, č. 2 (2016), s. 2-7.
  article

  article

 3. Didaktické aspekty uplatnenia herne orientovaného prístupu a implicitného učenia při výučbe basketbalu na školách / Gustáv Argaj, Jaroslava Argajová.    Tělesná výchova a sport mládeže.roč. 88, č. 5 (2022), s. 7-15.
  article

  article

 4. Herný prístup k výučbe basketbalu na gymnáziu / Gustáv Argaj, Jaroslava Argajová.    Tělesná výchova a sport mládeže.roč. 83, č. 6 (2017), s. 9-17.
  article

  article

 5. Jadžent - Pohybová hra pre chlapcov aj dievčatá / Jaroslava Argajová.    Tělesná výchova a sport mládeže.roč. 82, č. 5 (2016), s. 15-18.
  article

  article

 6. Problémy prípravy učiteľov telesnej výchovy na FTVŠ UK / Jaroslava Argajová.    XIV/1 (2004), s. 13-15 : il..Telesná výchova a šport.
  article

  article

 7. Využitie digitálnych médií pri výučbe športových hier / Gustáv Argaj, Jaroslava Argajová.    Tělesná výchova a sport mládeže.roč. 81, č. 2 (2021), s. 5-12.
  article

  article