Search results

 1. Expropriace prostřednictvím kontraktační povinnosti? Aneb k novele zákona o potravinách / Tomáš Grygar.    Právní rozhledy.roč. 26, (2018), č. 12, s. 444-449.
  article

  article

 2. K daňovému osvobození nabytí vlastnického práva k jednotkám v rodinných domech a opětovnému vyměřování daně z nabytí nemovitých věcí v přezkumném řízení / Tomáš Grygar.    Právní rozhledy.roč. 27, (2019), č. 5, s. 167-171.
  article

  article

 3. K ústavní (ne)slučitelnosti nepravé retroaktivity v otázce promlčení přestupků v novém přestupkovém zákoně / Tomáš Grygar.    Právní rozhledy.roč. 25, (2017), č. 19, s. 665-670.
  article

  article

 4. Problematické otázky odpovědnosti právnických osob za přestupky v zákoně o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich [rukopis] / Tomáš Grygar.    2018 . 61 s.
  book

  book

 5. Procesní jednání (úkony) právnické osoby v řízení o přestupku / Tomáš Grygar.    Právní rozhledy.roč. 27, (2019), č. 20, s. 705-713.
  article

  article

 6. Přestupková amnestie v novém zákoně o odpovědnosti za přestupky / Tomáš Grygar.    Správní právo.roč. 50, (2017), č. 2, s. 73-86.
  article

  article

 7. Přestupková amnestie z pohledu jejího výhledu a účinků / Tomáš Grygar.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 10, (2015), No. 3, s. 105-118.
  article

  article

 8. Specifika řízení o přestupku právnické osoby / Tomáš Grygar.    V Praze : C.H. Beck, 2020 . xii, 156 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100100
  Specifika řízení o přestupku právnické osoby

  book

 9. Zákon o realitním zprostředkování : praktický komentář / Lukáš Slanina, Michal Pazdera, Tomáš Grygar.    Praha : Leges, 2020 . 164 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100100
  Zákon o realitním zprostředkování

  book

 10. Zproštění odpovědnosti právnické osoby za přestupek / Tomáš Grygar.    Bulletin advokacie.roč. (2019), č. 11, s. 53-56.
  article

  article