Search results

Records found: 2  
Your query: Author Sysno = "^upol_us_auth 0256237^"
  1. Omezení práva na informace o rozhodovací činnosti soudců / Tomáš Král .    Jurisprudence.roč. 26, (2017), č. 6, s. 18-29.
    article

    article

  2. Smluvní pokuta pro případ porušení jakékoliv smluvené povinnosti / Tomáš Král.    Obchodněprávní revue.roč. 10, (2018), č. 9, s. 247-253.
    article

    article