Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno = "^upol_us_auth 0222878^"
 1. Darování a jeho podoby v novém soukromém právu / David Elischer.    Praha : Wolters Kluwer, 2016 . xv, 222 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100100
  Z000100
  Darování a jeho podoby v novém soukromém právu

  book

 2. Darování provozovatelům zdravotnických nebo sociálních dlužeb - aneb omezení darovací autonomie / David Elischer.    Rekodifikace & praxe.Roč. 3, (2015), č. 3, s. 11-14.
  article

  article

 3. Darování s podmínkou, příkazem a jiné vedlejší doložky při darovací smlouvě / David Elischer.    Rekodifikace & praxe.Roč. 2, (2014), č. 8, s. 5-8.
  article

  article

 4. K objektivní odpovědnosti právnických osob - několik úvah nad přičitatelností škodlivých následků / David Elischer.    Jurisprudence.roč. 27, (2018), č. 4, s. 11-19.
  article

  article

 5. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce , v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona / David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, Jan Tuláček.    Praha : Leges, 2020 . xvi, 381 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Z000100
  Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce , v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona

  book

 6. Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona : praktická příručka / Ivan Kobliha ... [et al.].    Praha :  Leges,  2012 . 390 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF600000
  Z100100
  Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona

  book

 7. Nová právní úprava rozvodu ve Francii / David Elischer.    2/7 (2005), s. 260-263.Právní fórum.
  article

  article

 8. Občanský zákoník : komentář. Svazek II, (§ 655 až 975) / Michaela Zuklínová, David Elischer, Hana Nová, Dita Frintová, Ondřej Frinta a kolektiv.    Praha : Wolters Kluwer, 2023 . xv, 838 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  Z000100
  Občanský zákoník

  book

 9. Protiprávnost - co je jejím zdrojem v soukromém právu? / David Elischer.    Časopis pro právní vědu a praxi.roč. 24, (2016), č. 4, s. 501-526.
  article

  article

 10. Svěřenské fondy pro praxi / Jakub Hollmann, David Elischer, Markéta Šlejharová a kolektiv.    Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2022 . 248 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  Svěřenské fondy pro praxi

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.