Search results

  1. Pojem "bilaterální legislativní suverenita" a česká ústavní teorie / Radek Píša.    Právník.Roč. 154, (2015), č. 12, s. 1075-1086.
    article

    article

  2. Poskytování informací o platech - případová studie soudů na volném poli / Radek Píša.    Správní právo.roč. 51, (2018), č. 8, s. 489-509.
    article

    article