Search results

Records found: 14  
Your query: Author Sysno = "^upol_us_auth 0185386^"
 1. Aktuální otázky vyvlastnění v režimu zákona o urychlení výstavby / Barbora Vlachová.    Bulletin advokacie.roč. (2019), č. 6, s. 21-25.
  article

  article

 2. Exekuce postižením podílu ve společnosti s ručením omezeným ve světle rekodifikace / Barbora Vlachová.    Právní rozhledy.Roč. 23, (2015), č. 3, s. 86-90.
  article

  article

 3. Konec investičních arbitráží uvnitř EU? / Barbora Vlachová.    Obchodněprávní revue.roč. 10, (2018), č. 7-8, s. 217-220.
  article

  article

 4. Rozhodčí nález jako exekuční titul / Barbora Vlachová.    Komorní listy.roč. 9, (2017), č. 3, s. 20-24.
  article

  article

 5. Řešení obchodních sporů v rozhodčím řízení / Martin Maisner, Barbora Vlachová.    Obchodní právo.roč. 27, (2018), č. 6, s. 206-213.
  article

  article

 6. Soudní exekutor není povinným subjektem dle SvInf / Barbora Vlachová.    Soudní rozhledy.roč. 25, (2019), č. 7-8, s. 252-253.
  article

  article

 7. Stav kybernetického nebezpečí dle zákona o kybernetické bezpečnosti / Barbora Vlachová.    Bezpečnostní teorie a praxe.Roč. 2015, č. 2, s. 67-74.
  article

  article

 8. Vyvlastnění a ochrana investic / Barbora Vlachová.    V Praze : C.H. Beck, 2018 . xv, 133 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Vyvlastnění a ochrana investic

  book

 9. Zablokování IP adresy nezákonným zásahem do práv podavatele / Barbora Vlachová.    Soudní rozhledy.roč. 25, (2019), č. 9, s. 294-295.
  article

  article

 10. Základy sportovního práva / Martin Maisner, Petr Doubrava, Jiří Janák, Barbora Vlachová, Michaela Dombrovská.    V Praze : C.H. Beck, 2019 . xvii, 156 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
  Z200100
  Základy sportovního práva

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.