Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno = "^upol_us_auth 0185035^"
 1. Medzinárodné trestné právo a jeho vplyv na právny poriadok SR : zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci projektu VEGA č. 1/0051/11 v Trnave dňa 13. novembra 2014 / [editori Adrián Jalč, Miloš Deset].    Trnava : Kraków :  Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta ; Spolok Slovákov v Poľsku,  2014 . 195 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Medzinárodné trestné právo a jeho vplyv na právny poriadok SR

  book

 2. Niektoré tendencie výkladu práva na súkromie podľa Európskeho súdu pre ľudská práva / Miloš Deset.    Trestněprávní revue.roč. 17, (2018), č. 2, s. 35-39.
  article

  article

 3. Policajná provokácia / Miloš Deset.    Trestněprávní revue.roč. 16, (2017), č. 5, s. 118-122.
  article

  article

 4. Rozhodnutia súdov v trestnom konaní : zborník príspevkov vydaný v rámci grantového projektu: "Revízia rozhodnutí v trestnom konaní" / [editori: Ivan Šimovček, Miloš Deset].    Trnava : Kraków :  Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta ; Spolok Slovákov v Poľsku,  2014 . 146 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Rozhodnutia súdov v trestnom konaní

  book

 5. Vybrané trestno-procesné aspekty použitia agenta / Miloš, Deset.    Justičná revue.roč. 69, (2017), č. 6-7, s. 807-822.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.