Search results

 1. Aerobik pro děti / Jana Kubátová.    Dobrý, Lubomír.70/7 (2004), s. 23-28.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 2. Anteverzní postavení pánve u středoškolské mládeže a doporučené cvičení pro jeho kompenzaci / Jana Kubátová.    Česká kinantropologie.Roč. 10, č. 2 (2006), s. 105-111.
  article

  article

 3. Taneční aerobik / Jana Kubátová.    Dobrý, Lubomír.70/6 (2004), s. 16-19.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 4. Úvod do aerobiku / Jana Kubátová, Milena Švédová.    Dobrý, Lubomír.70/2 (2004), s. 39-43.Tělesná výchova a sport mládeže.
  article

  article

 5. Vybrané druhy gymnastických cvičení podporujúce rozvoj koordinačných schopností / Milena Švedová, Jana Kubátová.    16/1 (2006), s. 13-15.Telesná výchova a šport.
  article

  article