Search results

Records found: 31  
Your query: Author Sysno = "^upol_us_auth 0157214^"
 1. Aplikace zásady acte clair při odlišném výkladu práva EU různými instancemi soudní soustavy / Faisal Husseini.    Soudní rozhledy.roč. 24, (2018), č. 11-12, s. 360-361.
  article

  article

 2. Autonomie vůle smluvních stran / Faisal Husseini.    Soudní rozhledy.(2013), Roč. 19, č. 7-8, s. 258-260.
  article

  article

 3. Blokace nelegálního hazardu na internetu / Faisal Husseini.    Soudní rozhledy.roč. 23, (2017), č. 4, s. 115-117.
  article

  article

 4. Domovní prohlídka jako neodkladný a neopakovatelný úkon. Podmínky pro konání zkráceného přípravného řízení / Faisal Husseini.    Soudní rozhledy.Roč. 19, (2013), č. 9, s. 313-314.
  article

  article

 5. Hranice výše výživného pro rodiče s nadstandardními příjmy / Faisal Husseini.    Soudní rozhledy.Roč. 22, (2016), č. 2, s. 42-43.
  article

  article

 6. Jednání v duševní poruše jako důvod pro žalobu pro zmatečnost / Faisal Husseini.    Soudní rozhledy.roč. 25, (2019), č. 2, s. 44-46.
  article

  article

 7. Kolize práva na informace a ochrany práv k výsledkům tvůrčí duševní činnosti / Faisal Husseini.    Soudní rozhledy.roč. 23, (2017), č. 5, s. 151-153.
  article

  article

 8. Možnost odepřít poskytnutí služny zákazníkovi z důvodu politického názoru /.    Soudní rozhledy.roč. 25, (2019), č. 6, s. 188-191.
  article

  article

 9. Náhrada za zahrnutí pozemku do územní rezervy / Faisal Husseini.    Soudní rozhledy.roč. 24, (2018), č. 2, s. 44-46.
  article

  article

 10. Odpovědnost vydavatele za uveřejnění převzatých tvrzení / Faisal Husseini.    Soudní rozhledy.Roč. 21, (2015), č. 7-8, s. 249-251.
  article

  article