Search results

 1. (Niektoré) zmluvnoprávne aspekty práva proti nekalej súťaži / Kristián Csach.    Časopis pro právní vědu a praxi.Roč. 23, (2015), č. 1, s. 9-13.
  article

  article

 2. Akcionářské dohody / Kristián Csach, Bohumil Havel a kol..    Praha : Wolters Kluwer, 2017 . xxvi, 293 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Akcionářské dohody

  book

 3. Konkurenčné žaloby pri poskytovaní a odbúravaní subvencií v nemeckom hospodárskom práve / Kristian Csach.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.145/10 (2006), s. 1178-1204.Právník.
  article

  article

 4. Profesijná zodpovednosť : zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone vybraných činností s akcentom na europeizáciu deliktuálneho práva / Kristián Csach ... [et al.].    Košice :  Univerzita P.J. Šafárika,  2011 . 528 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Profesijná zodpovednosť

  book

 5. Štandardné zmluvy / Kristián Csach.    Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2009 . 331 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Štandardné zmluvy

  book