Search results

 1. Absolutní působení relativních práv v OZ [rukopis] / Dominik Duchoň.    2019 . 54 s. (101 606 znaků)
  book

  book

 2. Aplikace občanského zákoníku na újmu způsobenou autonomními systémy se zaměřením na autonomní vozidla [rukopis] / Ondřej Pajatsch.    2020 . 69 s. (139 610)
  book

  book

 3. Bezdůvodné obohacení [rukopis] / Lenka Fialová.    2009
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  book

  book

 4. Civilně procesní aspekty náhrady škody za neoprávněné odběry energií dle Energetického zákona [rukopis] / Oldřich Starůstka.    2021 . 46 s. (119 431 znaků).
  book

  book

 5. Civilní odpovědnost za poradenství advokátem / Filip Melzer.    Bulletin advokacie.roč. (2018), č. 11, s. 15-20.
  article

  article

 6. Co působí problémy při náhradě škody / Filip Melzer.    Právní rádce.Roč. 23, (2015), č. 2, s. 38-42.
  article

  article

 7. Culpa in Contrahendo [rukopis] / Martin Langner.    2013
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  book

  book

 8. Dispozitivní a kogentní normy v novém zákoníku / Filip Melzer.    Právní rozhledy.(2013), Roč. 21, č. 7, s. 253-260.
  article

  article

 9. Důvody pro nepovolení nezbytné cesty soudem (§ 1032 OZ) [rukopis] / Martin Králík.    2020 . 74 s. (154 264 znaků).
  book

  book

 10. Formalismus soudů ČR při posuzování naplňování essentialia cambii směnky vlastní [rukopis] / Marek Šamaj.    2017 . 43 s. (90 000 znaků)
  book

  book