Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0023845 t150a^"
 1. ekolabeling
  ekologické značení
  značení ekologické
  ekoznačení
  environmentální značení
  značení environmentální
  environmentálně vhodné technologie
  ochranné známky
  vlastní environmentální tvrzení
  environmentální politika
  označování výrobků
  eco-labeling
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 2. loga
  slogany
  grafický design
  ochranné známky
  identita organizace
  logos (symbols)
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (5) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. mezinárodní ochranné známky
  známky ochranné mezinárodní
  ochranné známky
  international trademarks
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (3) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 4. obchodní jméno
  jméno obchodní
  ochranné známky
  podnikání
  business names
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (5) - Books
  (6) - ARTICLES
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

 5. oceňování ochranné známky
  ocenění ochranné známky
  ochranné známky
  valuation of trademarks
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 6. ochranné známky Společenství
  známky Společenství ochranné
  CTM (ochranné známky)
  ochranné známky
  Community trade marks
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 7. označení původu
  zeměpisná označení
  ochranné známky
  původ zboží
  marks of origin
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (9) - Books
  (6) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 8. průmyslové vlastnictví
  vlastnictví průmyslové
  patentoví zástupci
  právo průmyslového vlastnictví
  objevy a vynálezy
  oceňování průmyslového vlastnictví
  ochrana průmyslového vlastnictví
  ochranné známky
  patenty
  průmyslové vzory
  užitné vzory
  zlepšovací návrhy
  duševní vlastnictví
  industrial property
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (61) - Books
  (33) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (6) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (27) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 9. přihlášky ochranných známek
  ochrana průmyslového vlastnictví
  ochranné známky
  trademark applications
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  (3) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 10. výrobní značky
  značky výrobní
  zbrojířské značky
  označování výrobků
  označování výrobků
  ochranné známky
  výrobky
  puncovní značky
  manufacturers' marks
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.