Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0023640 t150a^"
 1. adiktologie
  věda o závislostech
  patologické závislosti
  adictology
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (15) - Books
  (2) - Electronic books
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (7) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 2. alkoholismus
  závislost na alkoholu
  opilství
  návykové látky
  alkoholické poškození jater
  alkoholici
  alkoholičky
  boj proti alkoholismu
  konzumace alkoholu
  protialkoholní terapie
  patologické závislosti
  sociální deviace
  alcoholism
  Soubor věcných témat
  (9) - Soubor věcných témat
  (83) - Books
  (10) - Video records
  (3) - ARTICLES
  (4) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (4) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (31) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 3. drogová závislost
  závislost drogová
  toxikomanie
  závislost na drogách
  drogový cestovní ruch
  léková závislost
  drogová kriminalita
  drogová prevence
  drogově závislí
  drogy
  metadonová substituční terapie
  protidrogová politika
  protidrogová terapie
  substituční terapie buprenorfinem
  výroba a distribuce drog
  konzumace alkoholu
  kouření
  užívání drog
  závislost na tabáku
  patologické závislosti
  sociální problémy
  drug dependence
  Soubor věcných témat
  (17) - Soubor věcných témat
  (146) - Books
  (1) - Serials
  (21) - Video records
  (2) - Electronic books
  (2) - Electronic books for the visually impaired
  (7) - ARTICLES
  (4) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (14) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 4. gamblerství
  chorobné hráčství
  patologické hráčství
  gambling
  boj proti hazardu
  gambleři
  hazardní hry
  hry
  výherní automaty
  patologické závislosti
  gambling
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (13) - Books
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 5. léková závislost
  návyk na léky
  závislost na lécích
  závislost léková
  drogová závislost
  léky
  patologické závislosti
  drug dependence
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 6. modlitba za osvobození
  exorcismus
  patologické závislosti
  uzdravování
  zlo
  ďábel
  přímluvná modlitba
  prayer for release
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 7. netolismus
  závislost na internetu
  netholismus
  online závislost
  závislost na digitálních technologiích
  digitální závislost
  závislost digitální
  netománie
  internet
  patologické závislosti
  netholism
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (10) - Books
  subject heading

  subject heading

 8. sociální deviace
  sociální dezorganizace
  sociální patologie
  sociálněpatologické jevy
  sociopatologie
  deviace sociální
  dezorganizace sociální
  patologie sociální
  jevy sociálněpatologické
  krutost
  alkoholismus
  kriminalita
  lidská agresivita
  patologické závislosti
  prostituce
  sebevraždy
  sexuální deviace
  sexuální zneužívání
  vandalismus
  sociální chování
  deviant behavior
  Devijantno ponašanje
  neleistinas elgesys
  sociálna devivácia
  Deviantno vedenje
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (83) - Books
  (3) - Video records
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (4) - ARTICLES
  (2) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

 9. závislá porucha osobnosti
  porucha osobnosti závislá
  patologické závislosti
  poruchy osobnosti
  dependent personality disorder
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (4) - Books
  subject heading

  subject heading

 10. závislost na pornografii
  pornografická závislost
  závislost pornografická
  závislost na pornu
  pornografie
  patologické závislosti
  pornography addiction
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.