Search results

 1. agenturní zaměstnávání
  zaměstnávání agenturní
  flexibilní formy zaměstnání
  personální agentury
  sezonní zaměstnání
  zprostředkování práce
  zaměstnání
  temporary agency work
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  (11) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. flexibilní formy zaměstnání
  flexibilní formy práce
  flexibilní formy zaměstnávání
  formy práce flexibilní
  formy zaměstnání flexibilní
  formy zaměstnávání flexibilní
  zaměstnanost
  agenturní zaměstnávání
  pružná pracovní doba
  práce z domova
  sezonní zaměstnání
  teleworking
  zkrácená pracovní doba
  trh práce
  zaměstnání
  flexible forms of employment
  Soubor věcných témat
  (9) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  (2) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 3. pracovní místa
  pracovní pozice
  místa pracovní
  pozice pracovní
  profesiografie
  povýšení zaměstnanců
  pracovní náplň
  profese
  profesní uplatnění
  zaměstnání
  práce
  job positions
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  (1) - Electronic sources
  (4) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 4. pracovní spokojenost
  spokojenost pracovní
  spokojenost v práci
  spokojenost zaměstnanců
  uspokojení z práce
  změna zaměstnání
  interní marketing
  kvalita života
  pracovní motivace
  psychologie práce
  seberealizace
  zaměstnání
  práce
  job satisfaction
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (8) - Soubor věcných témat
  (23) - Books
  (1) - Video records
  (1) - Electronic sources
  (3) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 5. sezonní zaměstnání
  sezonní práce
  zaměstnání sezonní
  práce sezonní
  flexibilní formy zaměstnání
  agenturní zaměstnávání
  zaměstnání
  seasonal labor
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 6. teleworking
  práce na dálku
  telecommuting
  flexibilní formy zaměstnání
  informační technologie
  práce z domova
  práce
  zaměstnání
  teleworking
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 7. vysílání zaměstnanců
  vysílání pracovníků
  vyslání zaměstnanců
  vyslání pracovníků
  volný pohyb služeb
  zaměstnání v zahraničí
  pracovní právo
  zaměstnání
  posting of workers
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (6) - Books
  (2) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 8. zaměstnanci
  monitorování zaměstnanců
  zaměstnání
  služebnictvo
  státní zaměstnanci
  znalostní pracovníci
  employees
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (161) - Books
  (5) - Video records
  (124) - ARTICLES
  (3) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (3) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - Souborný záznam integračního zdroje
  (2) - xzri
  subject heading

  subject heading

 9. zaměstnání v zahraničí
  práce v zahraničí
  zaměstnání v cizině
  au-pair
  mezinárodní pracovní migrace
  vysílání zaměstnanců
  zahraniční pracovní síly
  zaměstnání
  employment in foreign countries
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (13) - Books
  (4) - Video records
  (9) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 10. změna zaměstnání
  změna povolání
  změna profese
  změna kariéry
  kariérní změna
  pracovní spokojenost
  rozvoj kariéry
  práce
  zaměstnání
  career changes
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading