Search results

Records found: 4  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0023530 t150a^"
 1. demonstrativa
  ukazovací zájmena
  zájmena ukazovací
  ukazovací příslovce
  příslovce ukazovací
  demonstrativní zájmena
  zájmena demonstrativní
  příslovce
  zájmena
  demonstratives (grammar)
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. neurčitá zájmena
  zájmena neurčitá
  zájmena
  indefinite pronouns
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 3. ohebná slova
  slova ohebná
  podstatná jména
  přídavná jména
  slovesa
  zájmena
  číslovky
  slovní druhy
  flexible words
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 4. reflexiva
  zvratná zájmena
  zájmena zvratná
  zvratná slovesa
  slovesa zvratná
  reflexivní zájmena
  zájmena reflexivní
  reflexivní slovesa
  slovesa reflexivní
  slovesa
  zájmena
  reflexives (grammar)
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading