Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0023240 t150a^"
 1. hmotná odpovědnost
  hmotná odpovědnost zaměstnanců
  odpovědnost hmotná
  odpovědnost za škodu
  pracovní právo
  pracovněprávní vztahy
  material responsibility of employees
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 2. inspekce práce
  bezpečnost práce
  hygiena práce
  pracovněprávní vztahy
  ruční manipulace s břemeny
  labor inspection
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  (9) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 3. kolektivní smlouvy
  smlouvy kolektivní
  kolektivní vyjednávání
  pracovněprávní vztahy
  právní smlouvy
  collective labor agreements
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (7) - Books
  (1) - Electronic sources
  (9) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (4) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

 4. konkurenční ujednání v pracovněprávních vztazích
  konkurenční doložka
  konkurenční klauzule
  nekalá soutěž
  pracovněprávní vztahy
  zákaz konkurence
  non-compete clauses
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  (5) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 5. monitorování zaměstnanců
  monitoring zaměstnanců
  sledování zaměstnanců
  kamerové dohlížecí systémy
  pracovněprávní vztahy
  zaměstnanci
  employee monitoring
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (4) - Books
  (7) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 6. pracovní poměr
  poměr pracovní
  skončení pracovního poměru
  pracovněprávní vztahy
  employment relationship
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (50) - Books
  (1) - Electronic sources
  (72) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (5) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

 7. pracovní právo
  právo pracovní
  hmotná odpovědnost
  přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
  sociální právo
  cestovní náhrady
  kolektivní pracovní právo
  pracovněprávní vztahy
  překážky v práci
  vysílání zaměstnanců
  soukromé právo
  labor laws and legislation
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (4) - t100i
  (3) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - t100r
  (9) - Soubor věcných témat
  (542) - Books
  (1) - Serials
  (2) - Video records
  (8) - Electronic sources
  (1) - Attachment
  (320) - ARTICLES
  (5) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (30) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (4) - Souborný záznam integračního zdroje
  (11) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (14) - xzri
  (45) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 8. pracovní smlouvy
  smlouvy pracovní
  smlouva o dílo
  pracovněprávní vztahy
  právní smlouvy
  labor contracts
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (28) - Books
  (2) - Electronic sources
  (39) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (4) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

 9. pracovní spory
  spory pracovní
  pracovněprávní spory
  spory pracovněprávní
  kolektivní vyjednávání
  pracovněprávní vztahy
  labor disputes
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (5) - Books
  (12) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 10. pracovní vztahy
  profesní vztahy
  vztahy pracovní
  vztahy profesní
  vztahy na pracovišti
  kolegialita
  management konfliktů
  podnikové konstelace
  pracovněprávní vztahy
  násilí na pracovišti
  pracovní podmínky
  industrial relations
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor jmen akcí
  (6) - Soubor věcných témat
  (91) - Books
  (1) - Audio documents
  (4) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.