Search results

Records found: 23  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0023233 t150a^"
 1. altruismus
  egocentrismus
  interpersonální vztahy
  sociální etika
  altruism
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (19) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. averze
  odpor (emoce)
  antipatie
  nelibost
  interpersonální vztahy
  libost
  negativní emoce
  aversion
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 3. interpersonální konflikty
  mezilidské konflikty
  konflikty interpersonální
  konflikty mezilidské
  rodinné konflikty
  interpersonální vztahy
  mediace
  balintovské skupiny
  konflikty
  interpersonal conflicts
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (45) - Books
  (1) - Video records
  subject heading

  subject heading

 4. líbání
  polibek
  polibky
  nonverbální komunikace
  zvyky a obyčeje
  zvyky a obyčeje
  láska
  interpersonální vztahy
  objímání
  sex
  kissing
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (1) - Video records
  subject heading

  subject heading

 5. milostné vztahy
  vztahy milostné
  intimita
  láska
  partnerské vztahy
  zamilovanost
  interpersonální vztahy
  love relationships
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 6. nenávistné projevy
  projevy nenávisti
  projevy nenávistné
  názory a postoje
  sociální komunikace
  interpersonální vztahy
  boj proti nenávisti
  boj proti nenávisti
  extremismus
  politické názory a postoje
  rasismus
  xenofobie
  nenávist
  hate speech
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (23) - Books
  subject heading

  subject heading

 7. nepřátelství
  přátelství
  interpersonální vztahy
  hostility
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading

 8. osobní autonomie
  autonomie (sociologie)
  osobní nezávislost
  autonomie osobní
  nezávislost osobní
  autonomie jednotlivce
  osoby se zdravotním postižením
  interpersonální vztahy
  rozhodování
  soběstačnost
  zdravotní postižení
  osoby se zdravotním postižením
  personal autonomy
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (9) - Books
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (1) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 9. partnerské vztahy
  vztahy partnerské
  internetové seznamování
  milostné vztahy
  intimita
  manželské právo
  manželství
  párová terapie
  singles
  zásnuby
  bigamie
  monogamie
  nevěra
  partnerské rozchody
  partnerský výběr
  polygamie
  věkový rozdíl mezi partnery
  interpersonální vztahy
  rodinné právo
  partner relationships
  Soubor věcných témat
  (18) - Soubor věcných témat
  (268) - Books
  (35) - Video records
  (2) - Audio documents
  (1) - Electronic sources
  (5) - Electronic books for the visually impaired
  (2) - Attachment
  (10) - ARTICLES
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

 10. pohostinnost
  interpersonální vztahy
  hospitality
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (4) - Books
  subject heading

  subject heading