Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0023175 t150a^"
 1. kvalitativní výzkum
  výzkum kvalitativní
  Atlas.ti (software)
  focus groups
  hloubkový rozhovor
  metoda sněhové koule
  zakotvená teorie
  Atlas.ti (software)
  sociologický výzkum
  vědecký výzkum
  qualitative research
  Soubor věcných témat
  (2) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (7) - Soubor věcných témat
  (265) - Books
  (1) - Electronic sources
  (1) - Electronic books
  (4) - Electronic books for the visually impaired
  (10) - ARTICLES
  (2) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (11) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 2. kvantitativní výzkum
  výzkum kvantitativní
  dotazníkové šetření
  analýza chybějících hodnot
  sociologický výzkum
  quantitative research
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (3) - Soubor věcných témat
  (88) - Books
  (1) - Electronic sources
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 3. psychologický výzkum
  výzkum psychologický
  vědecký výzkum
  experimentální psychologie
  sociologický výzkum
  sociálněpsychologický výzkum
  psychologická metodologie
  psychologie
  psychological research
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (136) - Books
  (1) - Electronic books
  (2) - Electronic books for the visually impaired
  (2) - ARTICLES
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (19) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 4. sociální výzkum
  sociálněvědní výzkum
  výzkum sociální
  výzkum sociálněvědní
  komparativní výzkum
  vědecký výzkum
  biografická metoda
  sociologický výzkum
  sociální vědy
  sociálněpedagogický výzkum
  sociálněpsychologický výzkum
  akční výzkum
  biografická metoda
  dotazníky
  dotazování
  hloubkový rozhovor
  obsahová analýza
  rozhovor
  výzkum médií
  social research
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (14) - Soubor věcných témat
  (169) - Books
  (3) - Electronic books for the visually impaired
  (1) - ARTICLES
  (2) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (19) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 5. sociologie
  obecná sociologie
  systematická sociologie
  sociologie migrace
  behaviorální geografie
  sociologický výzkum
  sociologové
  socioložky
  společnost
  statistická klasifikace
  aktér (sociologie)
  behaviorismus (sociologie)
  bezdětnost
  biografická sociologie
  dějiny sociologie
  ekonomická sociologie
  environmentální sociologie
  etnometodologie
  fenomenologická sociologie
  filozofie sociologie
  historická sociologie
  hodnotová orientace
  koheze (sociologie)
  komunity (sociologie)
  konstruktivismus (sociologie)
  kriminologie
  makrosociologie
  memetika
  mikrosociologie
  nápodoba (sociologie)
  pastorální sociologie
  právní sociologie
  radikální sociologie
  regionální sociologie
  sociologické teorie
  sociologie cestovního ruchu
  sociologie dětství
  sociologie filmu
  sociologie hudby
  sociologie jídla
  sociologie kultury
  sociologie lidských sídel
  sociologie literatury
  sociologie lékařství
  sociologie malých skupin
  sociologie mládeže
  sociologie náboženství
  sociologie organizace
  sociologie podniku
  sociologie politiky
  sociologie práce
  sociologie průmyslu
  sociologie rodiny
  sociologie sportu
  sociologie spotřeby
  sociologie těla
  sociologie tělesné kultury
  sociologie umění
  sociologie vojenství
  sociologie volného času
  sociologie války
  sociologie výchovy
  sociologie vědy
  sociologie vědění
  sociologie zdravotnictví
  sociologie zemědělství
  sociologie řízení
  sociální antropologie
  sociální epidemiologie
  sociální inkluze
  sociální instituce
  sociální kontrola
  sociální procesy
  sociální role
  sociální skupiny
  sociální stratifikace
  sociální systémy
  sociální vyloučení
  subsidiarita
  vizuální sociologie
  sociology
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (11) - t100i
  (20) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (2) - t100r
  (77) - Soubor věcných témat
  (1) - t150r
  (1000+) - Books
  (8) - Video records
  (1) - Audio documents
  (2) - Electronic sources
  (2) - Electronic books
  (8) - Electronic books for the visually impaired
  (16) - ARTICLES
  (14) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (45) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (82) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 6. vědecký výzkum
  výzkum vědecký
  základní výzkum
  lingvistický výzkum
  kriminologický výzkum
  ASEP (databáze)
  filozofický výzkum
  historický výzkum
  veřejné výzkumné instituce
  literární výzkum
  psychologický výzkum
  sociologický výzkum
  sociální výzkum
  kvalitativní výzkum
  laboratorní práce
  laboratorní práce
  aplikovaný výzkum
  bibliometrie
  podpora vědy a výzkumu
  scientometrie
  technický výzkum
  transfer technologií
  výzkumné zprávy
  věda
  vědecko-technický rozvoj
  vědeckotechnické parky
  vědecké programy
  antropologický výzkum
  bezpečnostní výzkum
  ekonomický výzkum
  empirický výzkum
  etnografický výzkum
  farmaceutický výzkum
  geotechnický výzkum
  jaderný výzkum
  lékařský výzkum
  management vědy a výzkumu
  názorné modely
  paleontologický výzkum
  podmořský výzkum
  politologický výzkum
  polární výzkum
  přírodovědný výzkum
  vojenský výzkum
  výzkumné projekty
  zdravotnický výzkum
  zemědělský výzkum
  výzkum a vývoj
  scientific research
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (45) - Soubor věcných témat
  (296) - Books
  (58) - Video records
  (2) - Electronic sources
  (3) - Electronic books for the visually impaired
  (5) - ARTICLES
  (3) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (10) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (6) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (32) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 7. vizuální sociologie
  sociologie vizuální
  fotografie
  sociologický výzkum
  vizuální kultura
  sociologie
  visual sociology
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (6) - Books
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.