Search results

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0022799 t150a^"
 1. podílové spoluvlastnictví
  spoluvlastnictví podílové
  ideální spoluvlastnictví
  spoluvlastnictví ideální
  soukromé vlastnictví
  spoluvlastnictví
  spoluvlastnictví
  divided co-ownership
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (7) - Books
  (21) - ARTICLES
  (5) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

 2. soukromý sektor
  sektor soukromý
  soukromé vlastnictví
  veřejný sektor
  veřejně-soukromá partnerství
  private sector
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (4) - Books
  (2) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 3. spoluvlastnictví
  společenství vlastníků
  pozemkové vlastnictví
  společenství vlastníků
  vlastnictví bytů a nebytových prostor
  podílové spoluvlastnictví
  soukromé vlastnictví
  vlastnické právo
  co-ownership
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (8) - Books
  (11) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 4. vlastnické vztahy
  vztahy vlastnické
  rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů
  skutečný vlastník
  skutečný vlastník
  vlastnické transakce
  rozptýlené vlastnictví
  vlastnické právo
  soukromé vlastnictví
  občanskoprávní vztahy
  property relations
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (8) - Books
  (8) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 5. znárodnění
  zestátnění soukromého majetku
  kolektivizace zemědělství
  majetkové restituce
  pozemkové reformy
  soukromé vlastnictví
  státní majetek
  vyvlastnění
  hospodářská politika
  nationalization
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (4) - Books
  subject heading

  subject heading