Search results

Records found: 21  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0022794 t150a^"
 1. držba
  svěřenství
  vlastnické právo
  věcná práva
  possession (law)
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (5) - Books
  (13) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. lenní právo
  právo lenní
  feudalismus
  poddanství
  vlastnické právo
  feudal law
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 3. majetkové restituce
  restituce majetkové
  restituce
  majetek
  varnsdorfská stávka (1947 : Varnsdorf, Česko)
  vlastnické právo
  vyrovnání se s minulostí
  znárodnění
  restituenti
  mimosoudní rehabilitace
  restitutions
  restitucija
  Povrakaj. Restitucija
  majetkové reštitúcie
  Restitucije
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (37) - Books
  (3) - Video records
  (18) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  subject heading

  subject heading

 4. nabývání vlastnictví
  nabývání vlastnického práva
  nabytí vlastnictví od nevlastníka
  vydržení
  vlastnické právo
  acquisition of property
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  (4) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 5. občanská práva
  práva občanská
  občanské svobody
  svobody občanské
  práva občanů
  Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  občanskoprávní vztahy
  občanské poradenství
  politická práva
  rovnost (kategorie)
  jazykové právo
  ochrana osobních údajů
  práva dětí
  práva menšin
  práva žen
  právo azylu
  právo duševního vlastnictví
  právo na informace
  právo na ochranu zdraví
  právo na spravedlivý soudní proces
  právo na vzdělání
  rovnost ras
  rovné postavení mužů a žen
  vlastnické právo
  lidská práva
  civil rights
  prawa obywateli
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (2) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (20) - Soubor věcných témat
  (285) - Books
  (6) - Video records
  (32) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 6. občanské právo
  právo občanské
  civilní právo
  právo civilní
  péče o jmění dítěte
  odpovědnost za vady
  dobré mravy (právo)
  dědické právo
  nájemní právo
  občanskoprávní vztahy
  občanské právo hmotné
  občanské právo procesní
  ochrana pokojného stavu
  právní zastoupení
  sousedské právo
  vlastnické právo
  šekové právo
  soukromé právo
  civil law
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (5) - t100i
  (19) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - t100r
  (14) - Soubor věcných témat
  (820) - Books
  (4) - Electronic sources
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (1) - Attachment
  (150) - ARTICLES
  (9) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (28) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (2) - Souborný záznam integračního zdroje
  (6) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (2) - xzri
  (32) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 7. obecné užívání
  užívání obecné
  veřejné užívání
  vlastnické právo
  věcná práva
  commons
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Electronic sources
  (4) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 8. pozemkové vlastnictví
  vlastnictví pozemkové
  vlastnictví pozemků
  hranice pozemků
  trh s půdou
  spoluvlastnictví
  oceňování pozemků
  pozemkové úřady
  pozemkový katastr
  pozemky
  vlastnické právo
  land ownership
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (36) - Books
  (2) - Cartographics documents
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (8) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  subject heading

  subject heading

 9. předkupní právo
  právo předkupní
  kupní smlouvy
  smluvní právo
  zpětná koupě
  vlastnické právo
  pre-emption right
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  (5) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 10. skutečný vlastník
  vlastník skutečný
  skutečný majitel
  majitel skutečný
  rozkrývání vlastnických struktur a skutečných majitelů
  vlastnické právo
  vlastnické vztahy
  vlastnické vztahy
  dvojí zdanění
  beneficial owner
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  (8) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading