Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0022501 t150a^"
 1. interpretace práva
  interpretace právních norem
  výklad práva
  výklad právních norem
  právní interpretace
  interpretace právní
  přednost evropského práva
  právní jazyk
  právní jistota
  právo
  právní věda
  interpretation of law
  interpretacja prawa
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (88) - Books
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (1) - Attachment
  (40) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 2. právní dějiny
  dějiny právní
  dějiny práva
  právo dějiny
  právní archeologie
  právní knihy
  právní věda
  history of law
  teisės istorija
  Istorija na pravo
  právne dejiny
  Pravna zgodovina
  historia prawa
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (2) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (3) - Soubor věcných témat
  (618) - Books
  (1) - Video records
  (1) - Electronic sources
  (5) - Electronic books for the visually impaired
  (1) - Attachment
  (103) - ARTICLES
  (7) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (11) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (9) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (50) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 3. právní filozofie
  filozofie právní
  filozofie práva
  legismus
  právní věda
  philosophy of law
  filozofia prawa
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (2) - Soubor věcných témat
  (295) - Books
  (2) - Electronic books for the visually impaired
  (35) - ARTICLES
  (4) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (2) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (15) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 4. právní jistota
  jistota právní
  interpretace práva
  právní věda
  certainty of law
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (6) - Books
  (7) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 5. právní logika
  logika právní
  deontická logika
  právo
  logika
  právní věda
  legal logic
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 6. právní sociologie
  sociologická jurisprudence
  sociologie práva
  sociologie právní
  jurisprudence sociologická
  právo
  sociologie trestního práva
  právní věda
  sociologie
  sociology of law
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (4) - Soubor věcných témat
  (57) - Books
  (10) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 7. právo
  antropologie práva
  horenské právo
  interpretace práva
  právnické fakulty
  právničky
  právní informatika
  právní informační systémy
  právní jazyk
  právní kultura
  právní logika
  právní sociologie
  právní vědomí
  právníci
  angloamerické právo
  aplikace práva
  byzantské právo
  evropské právo
  horní právo
  hospodářské právo
  kodifikace práva
  konfesní právo
  lesní právo
  lhůty (právo)
  mezinárodní a vnitrostátní právo
  mezinárodní právo
  náboženské právo
  partikulární právo
  potravinové právo
  pozemkové právo
  prameny práva
  precedenční právo
  prosazování práva
  právní instituty
  právní metodologie
  právní principy
  právní reformy
  právní sankce
  právní skutečnosti
  právní subjektivita
  právní věda
  právo a ekonomie
  právo a film
  právo a literatura
  právo a lékařství
  právo a morálka
  právo a náboženství
  právo a politika
  právo a společnost
  právo a věda
  právo informačních technologií
  právo životního prostředí
  recepce práva
  soukromé právo
  stavební právo
  stát a právo
  subjektivní právo
  veřejné právo
  volba práva
  zdravotnické právo
  zemědělské právo
  zvykové právo
  účinnost a platnost práva
  římské právo
  law
  prawo
  Soubor věcných témat
  (24) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (12) - t100i
  (100) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (2) - t100r
  (1) - t110n
  (1) - Soubor jmen akcí
  (1) - Soubor unifikovaných názvů
  (63) - Soubor věcných témat
  (19) - t150r
  (1000+) - Books
  (1) - Video records
  (1) - Audio documents
  (10) - Electronic sources
  (5) - Electronic books for the visually impaired
  (14) - Attachment
  (82) - ARTICLES
  (28) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (3) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (10) - Souborný záznam integračního zdroje
  (101) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (15) - xzri
  (374) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 8. psychologie práva
  právní psychologie
  psychologie právní
  aplikovaná psychologie
  právní věda
  legal psychology
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 9. srovnávací právní věda
  věda právní srovnávací
  srovnávací právověda
  právověda srovnávací
  právní komparatistika
  komparatistika právní
  právní věda
  comparative law
  prawo porównawcze
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - t100i
  (4) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - Soubor věcných témat
  (177) - Books
  (45) - ARTICLES
  (4) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (5) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (8) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 10. teorie práva
  teorie právní
  právní teorie
  feministická teorie práva
  institucionalismus (společnost)
  právní věda
  theory of law
  Soubor věcných témat
  (2) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (3) - Soubor věcných témat
  (260) - Books
  (3) - Electronic sources
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (1) - Attachment
  (70) - ARTICLES
  (8) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (4) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (4) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.