Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0021956 t150a^"
 1. fantazie
  představy (psychologie)
  imaginace
  konfabulace
  kreativita
  představivost
  chorální fantazie
  psychologie
  fantasy
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (16) - Books
  (2) - Video records
  subject heading

  subject heading

 2. imaginace
  obrazotvornost
  fantazie
  imaginativní psychoterapie
  kreativita
  představivost
  aktivní imaginace
  psychologie
  imagery (psychology)
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (45) - Books
  (2) - Video records
  subject heading

  subject heading

 3. kolektivní kreativita
  kreativita kolektivní
  kreativita
  collective creativity
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 4. kreativní destrukce
  destrukce kreativní
  schöpferische Zerstörung
  kreative Zerstörung
  tvořivá destrukce
  destrukce tvořivá
  hospodářské cykly
  inovace
  kreativita
  sociální změna
  technologický rozvoj
  ekonomické teorie
  creative destruction
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 5. myšlenkové mapy
  mapy myšlenkové
  mentální mapy
  mapy mentální
  geografický prostor
  kreativita
  mozek
  tvůrčí myšlení
  učení
  řešení problémů
  psychologie
  mind maps
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (15) - Books
  subject heading

  subject heading

 6. představivost
  fantazie
  imaginace
  kreativita
  představy (psychologie)
  vizualizace (psychologie)
  geometrická představivost
  matematická představivost
  prostorová představivost
  psychologie
  imagination
  Soubor věcných témat
  (9) - Soubor věcných témat
  (36) - Books
  (6) - Video records
  subject heading

  subject heading

 7. představy (psychologie)
  představivost
  kreativita
  zkušenost
  fantazie
  hlubinná psychologie
  vědomí
  images
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 8. psychologie
  veterinární psychologie
  psychologie a umění
  psychologové
  psycholožky
  afekty
  aplikovaná psychologie
  asociace (psychologie)
  biopsychologie
  deprivace (psychologie)
  diferenciální psychologie
  dějiny psychologie
  ego
  egopsychologie
  emoce
  empirická psychologie
  etnopsychologie
  evoluční psychologie
  existenciální psychologie
  experimentální psychologie
  fantazie
  feministická psychologie
  fenomenologická psychologie
  frenologie
  fyziognomie
  fyziologická psychologie
  gestalt psychologie
  grafologie
  grafomotorika
  hlubinná psychologie
  humanistická psychologie
  imaginace
  instinkty
  interkulturní psychologie
  intimita
  intuice
  kauzální atribuce
  klinická psychologie
  kognitivní psychologie
  komplexy (psychologie)
  kreativita
  kvantová psychologie
  lidská psychika
  lidská přirozenost
  lidské chování
  literatura a psychologie
  lékařská psychologie
  matematická psychologie
  melancholie
  mentální chronometrie
  myšlenkové mapy
  narativní psychologie
  neurolingvistické programování
  neuropsychologie
  obecná psychologie
  paměť
  parapsychologie
  pasivita (psychologie)
  pastorální psychologie
  patopsychologie
  pedagogická psychologie
  podvědomí
  pozitivní psychologie
  pozornost
  projekce (psychologie)
  prožitek
  psychická traumata
  psychoanalýza
  psychobiologie
  psychodiagnostika
  psychodynamika
  psychofyzika
  psychohygiena
  psychologická metodologie
  psychologické směry
  psychologické testy
  psychologické školy
  psychologický výzkum
  psychologie a filozofie
  psychologie a náboženství
  psychologie dítěte
  psychologie handicapu
  psychologie osobnosti
  psychologie pohlaví
  psychologie práce
  psychologie rodiny
  psychologie zdraví
  psychologie životní cesty
  psychometrie
  psychomotorika
  psychoonkologie
  psychosomatika
  psychosémantika
  psychosémiotika
  představivost
  sebevýchova
  sebeřízení
  self
  senzibilita
  sny
  sociální psychologie
  speciální psychologie
  srovnávací psychologie
  transpersonální psychologie
  tvůrčí myšlení
  vizualizace (psychologie)
  výkon
  výrazová psychologie
  vývojová psychologie
  vědomí
  vůle
  školní psychologie
  psychology
  Soubor věcných témat
  (14) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (7) - t100i
  (16) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (111) - Soubor věcných témat
  (5) - t150r
  (1000+) - Books
  (1) - Video records
  (8) - Electronic sources
  (10) - Electronic books for the visually impaired
  (15) - ARTICLES
  (5) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (22) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (138) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 9. tvořivé hry
  hry tvořivé
  kreativní hry
  hry kreativní
  hudební hry
  kreativita
  hry
  creative games
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (64) - Books
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  subject heading

  subject heading

 10. tvůrčí myšlení
  myšlení tvůrčí
  kreativní myšlení
  myšlení kreativní
  tvořivé myšlení
  myšlení tvořivé
  kreativita
  laterální myšlení
  myšlenkové mapy
  tvůrčí osobnost
  tvůrčí práce
  myšlení
  psychologie
  creative thinking
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (81) - Books
  (3) - Video records
  (1) - Electronic books
  (1) - Attachment
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.