Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0021849 t150a^"
 1. antitrombotická terapie
  terapie antitrombotická
  trombofilie
  trombóza
  terapie
  antithrombotic therapy
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (4) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. arteriální trombóza
  trombóza arteriální
  aterotrombóza
  ateroskleróza
  trombóza
  arterial thrombosis
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 3. diseminovaná intravaskulární koagulace
  DIC
  koagulace intravaskulární diseminovaná
  hemoragie
  trombóza
  disseminated intravascular coagulation
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 4. hemokoagulace
  srážení krve
  srážlivost krve
  krevní srážení
  koagulace krve
  antikoagulancia
  krev
  poruchy srážlivosti krve
  hemostáza
  heparinoidy
  trombóza
  blood coagulation
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading

 5. kardiovaskulární nemoci
  onemocnění kardiovaskulárního systému
  nemoci kardiovaskulární
  nemoci srdce
  nemoci žil
  nemoci žil
  Williamsův syndrom
  kardiovaskulární léčiva
  statiny
  cévní nemoci
  kardioembolizační ischemické cévní mozkové příhody
  poruchy krevního oběhu
  trombóza
  venózní okluze sítnice
  civilizační nemoci
  cardiovascular diseases
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (133) - Books
  (4) - Video records
  (2) - Electronic sources
  (24) - Electronic books
  (6) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (9) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 6. tromboembolická nemoc
  TEN (nemoci)
  tromboembolie
  nemoc tromboembolická
  embolie
  plicní embolie
  tromboprofylaxe
  trombóza
  thromboembolic disease
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 7. trombofilie
  antitrombotická terapie
  trombóza
  poruchy srážlivosti krve
  thrombophilia
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 8. tromboprofylaxe
  tromboembolická nemoc
  trombóza
  prevence onemocnění
  profylaktická léčba
  thromboprophylaxis
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 9. žilní trombóza
  venózní tromboembolismus
  tromboembolismus venózní
  trombóza žilní
  trombóza
  venous thrombosis
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (5) - Books
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.