Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0021773 t150a^"
 1. aljamiado
  aljamía
  alyamía
  alyamiado
  aljamiada
  aljamiat
  moriskové
  románské jazyky
  transkripce
  transliterace
  arabská písma
  Aljamía
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 2. fonetika
  fonetika a fonologie
  forenzní fonetika
  chirofonetika
  hláskosloví
  historická fonologie
  intonace (fonetika)
  klitika
  kontrakce (lingvistika)
  mezinárodní fonetická abeceda
  pauza
  přízvuk
  rytmus (fonetika)
  sibilanty
  slabika
  tempo (fonetika)
  transkripce
  tón (fonetika)
  výslovnost
  lingvistika
  phonetics
  Soubor věcných témat
  (1) - t100i
  (2) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (18) - Soubor věcných témat
  (401) - Books
  (1) - Electronic sources
  (3) - Attachment
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 3. fonologie
  distinktivní rys (lingvistika)
  historická fonologie
  kontrakce (lingvistika)
  transkripce
  výslovnost
  lingvistika
  phonology
  Soubor věcných témat
  (1) - t100i
  (2) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (7) - Soubor věcných témat
  (237) - Books
  (1) - Video records
  (5) - Audio documents
  (1) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading

 4. mezinárodní fonetická abeceda
  abeceda IPA
  fonetika
  transkripce
  international phonetic alphabet
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 5. písmo
  diakritika
  grafologie
  gramatologie
  paleografie
  rukopis (grafologie)
  runy
  Braillovo písmo
  Comenia Script (písmo)
  abeceda
  arabská písma
  asijská písma
  cyrilice
  dešifrování
  dějiny písma
  evropská písma
  fonogramy (paleografie)
  grafémy
  hebrejské písmo
  hlaholice
  indiánská písma
  interpunkce
  kavkazská písma
  klínová písma
  koptské písmo
  krétské hieroglyfické písmo
  kurzíva
  latinka
  lineární písmo A
  lineární písmo B
  logografické písmo
  nelatinková písma
  obrázkové písmo
  písmena
  písmo v umění
  ručně psané písmo
  segmentová písma
  slabičné písmo
  transkripce
  transliterace
  typografické písmo
  uzlové písmo
  číslice
  script
  Soubor věcných témat
  (33) - Soubor věcných témat
  (1) - t150r
  (95) - Books
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 6. transliterace
  aljamiado
  transkripce
  písmo
  transliteration
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (12) - Books
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.