Search results

 1. neuropsychologické testy
  testy neuropsychologické
  neuropsychologické baterie
  baterie neuropsychologické
  baterie testů (neuropsychologie)
  Londýnská věž (test)
  neuropsychologie
  psychologické testy
  neuropsychological tests
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. projekční testy
  testy projekční
  projekce (psychologie)
  Lüscherův test
  Rorschachova metoda
  tematický apercepční test
  test apercepce ruky
  psychologické testy
  projective tests
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (15) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. psychodiagnostika
  psychologická diagnostika
  diagnostika psychologická
  grafologové
  grafoložky
  Lüscherův test
  psychologické posudky
  psychologické testy
  behaviorální hodnocení
  dětská klinická psychodiagnostika
  diagnostika (lékařství)
  psychologie
  psychodiagnostics
  Soubor věcných témat
  (9) - Soubor věcných témat
  (178) - Books
  (2) - Video records
  (1) - Electronic books
  (1) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - Souborný záznam integračního zdroje
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 4. psychologie
  psychologové
  psycholožky
  afekty
  aplikovaná psychologie
  asociace (psychologie)
  biopsychologie
  deprivace (psychologie)
  diferenciální psychologie
  dějiny psychologie
  ego
  egopsychologie
  emoce
  empirická psychologie
  etnopsychologie
  evoluční psychologie
  existenciální psychologie
  experimentální psychologie
  fantazie
  feministická psychologie
  fenomenologická psychologie
  frenologie
  fyziognomie
  fyziologická psychologie
  gestalt psychologie
  grafologie
  grafomotorika
  hlubinná psychologie
  humanistická psychologie
  imaginace
  instinkty
  interkulturní psychologie
  intimita
  intuice
  kauzální atribuce
  klinická psychologie
  kognitivní psychologie
  komplexy (psychologie)
  kreativita
  kvantová psychologie
  lidská psychika
  lidská přirozenost
  lidské chování
  literatura a psychologie
  lékařská psychologie
  matematická psychologie
  melancholie
  mentální chronometrie
  myšlenkové mapy
  narativní psychologie
  neurolingvistické programování
  neuropsychologie
  obecná psychologie
  paměť
  parapsychologie
  pasivita (psychologie)
  pastorální psychologie
  patopsychologie
  pedagogická psychologie
  podvědomí
  pozitivní psychologie
  pozornost
  projekce (psychologie)
  prožitek
  psychická traumata
  psychoanalýza
  psychobiologie
  psychodiagnostika
  psychodynamika
  psychofyzika
  psychohygiena
  psychologická metodologie
  psychologické směry
  psychologické testy
  psychologické školy
  psychologický výzkum
  psychologie a filozofie
  psychologie a náboženství
  psychologie dítěte
  psychologie handicapu
  psychologie osobnosti
  psychologie pohlaví
  psychologie práce
  psychologie rodiny
  psychologie zdraví
  psychologie životní cesty
  psychometrie
  psychomotorika
  psychoonkologie
  psychosomatika
  psychosémantika
  psychosémiotika
  představivost
  sebevýchova
  sebeřízení
  self
  senzibilita
  sny
  sociální psychologie
  speciální psychologie
  srovnávací psychologie
  transpersonální psychologie
  tvůrčí myšlení
  vizualizace (psychologie)
  výkon
  výrazová psychologie
  vývojová psychologie
  vědomí
  vůle
  školní psychologie
  psychology
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (7) - t100i
  (23) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - t100r
  (110) - Soubor věcných témat
  (5) - t150r
  (1000+) - Books
  (1) - Video records
  (8) - Electronic sources
  (5) - Electronic books for the visually impaired
  (14) - ARTICLES
  (17) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (22) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (119) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 5. teorie odpovědi na položku
  IRT (psychometrie)
  item response theory
  didaktické testy
  psychologické testy
  psychometrie
  item response theory
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 6. testy inteligence
  IQ testy
  inteligenční testy
  testy inteligenční
  inteligenční kvocient
  inteligence (schopnost)
  SON-R (test inteligence)
  WAIS (test inteligence)
  psychologické testy
  intelligence tests
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading