Search results

 1. 1.aorta

  aorta
  srdečnice
  nedomykavost aortální chlopně
  hrudní aorta
  ruptura aorty
  aneuryzma aorty
  disekce aorty
  aortální oblouk
  břišní aorta
  tepny
  aorta
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. krční tepny
  karotidy
  tepny krční
  tepny
  karotid arteries
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  (1) - Electronic books
  subject heading

  subject heading

 3. krevní cévy
  cévy krevní
  cévní nemoci
  hematoencefalická bariéra
  tepny
  žíly
  cévy
  kardiovaskulární systém
  blood-vessels
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (10) - Books
  (4) - Electronic books
  subject heading

  subject heading

 4. rekanalizace
  cévní nemoci
  poruchy krevního oběhu
  tepny
  katetrizace
  recanalization
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 5. věnčité tepny
  koronární arterie
  arterie koronární
  tepny věnčité
  koronární cirkulace
  srdce
  tepny
  coronary arteries
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  (2) - Electronic books
  subject heading

  subject heading