Search results

 1. elipsa (syntax)
  výpustka (syntax)
  syntax
  ellipsis (syntax)
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (8) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. jmenné fráze
  fráze jmenné
  nominální fráze
  fráze nominální
  podstatná jména
  syntax
  noun phrase
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (14) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. konektory (lingvistika)
  koherence a koheze textu
  syntax
  connectives (linguistics)
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 4. koordinace (lingvistika)
  syntax
  coordination (linguistics)
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 5. logická syntax
  syntax logická
  logika
  syntax
  logical syntax
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 6. nominalizace
  syntaktická kondenzace
  kondenzace syntaktická
  syntax
  nominalization
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading

 7. polovětné vazby
  vazby polovětné
  polopredikativní konstrukce
  konstrukce polopredikativní
  syntax
  semipredicative constructions
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 8. přímá řeč
  řeč přímá
  pravopis
  syntax
  struktura a kompozice textu
  direct speech
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 9. slovesné fráze
  fráze slovesné
  verbální fráze
  fráze verbální
  frázová slovesa
  slovesa
  syntax
  verb phrases
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (8) - Books
  subject heading

  subject heading

 10. slovosled
  aktuální členění věty
  syntax
  word order
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (14) - Books
  subject heading

  subject heading