Search results

 1. dědičné nemoci
  nemoci dědičné
  syndrom hypoplastických chrupavek a vlasů
  Hirschsprungova nemoc
  X-vázaná hypofosfatemická rachitida
  osteogenesis imperfecta
  Angelmanův syndrom
  bulbospinální svalová atrofie
  tuberózní skleróza
  familiární hypercholesterolémie
  hereditární angioedém
  Downův syndrom
  Usherův syndrom
  Usherův syndrom
  Tourettův syndrom
  Von Willebrandova choroba
  Von Willebrandova choroba
  dědičné nádorové syndromy
  genetické poradenství
  prediktivní genetika
  vzácné nemoci
  Edwardsův syndrom
  Rettův syndrom
  Williamsův syndrom
  Wilsonova choroba
  bulózní epidermolýza
  celiakie
  cystická fibróza
  dědičné metabolické poruchy
  fenylketonurie
  hemochromatóza
  hemofilie
  svalové dystrofie
  vrozená adrenální hyperplazie
  vrozené myopatie
  nemoci
  hereditary diseases
  Soubor věcných témat
  (32) - Soubor věcných témat
  (38) - Books
  (3) - Video records
  (1) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 2. mentální retardace
  retardace mentální
  slabomyslnost
  duševní zaostalost
  zaostalost duševní
  Angelmanův syndrom
  děti s mentálním postižením
  mládež s mentálním postižením
  osoby s mentálním postižením
  Downův syndrom
  Williamsův syndrom
  duševní poruchy
  duševní schopnosti
  mládež s mentálním postižením
  děti s mentálním postižením
  osoby s mentálním postižením
  psychopatologie
  vývojové poruchy
  mental retardation
  Soubor věcných témat
  (10) - Soubor věcných témat
  (42) - Books
  (4) - Video records
  (3) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  subject heading

  subject heading