Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0020781 t150a^"
 1. mezidruhové vztahy
  vztahy mezidruhové
  mezidruhové interakce
  interakce mezidruhové
  Alleeho efekt
  kompetice
  sociální chování živočichů
  parazitismus
  symbióza
  ekologie
  sociobiologie
  interspecies relations
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (8) - Books
  (1) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading

 2. mutualismus
  symbióza
  mutualism
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  (1) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading

 3. mykorhiza
  mykorrhiza
  mykoriza
  mykorhizní symbióza
  mykorrhizní symbióza
  kořeny rostlin
  mykorhizní houby
  výživa rostlin
  orgány rostlin
  symbióza
  mykorrhizas
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (4) - Books
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.