Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0020770 t150a^"
 1. autonomie (politologie)
  svézákonnost
  autonomní území
  území autonomní
  právo na sebeurčení
  politologie
  autonomistické hnutí
  svrchovanost státu
  de facto státy
  autonomy (political science)
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (18) - Books
  (2) - Video records
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

 2. de facto státy
  státy de facto
  mezinárodně neuznané státy
  samozvané státy
  neuznané státy
  separatistické státy
  kvazi státy
  autonomie (politologie)
  hnutí za nezávislost
  secese (právo)
  slabé státy
  svrchovanost státu
  uznání států
  stát
  de facto states
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (5) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. imunita státu
  státní imunita
  svrchovanost státu
  imunita (právo)
  stát
  immunities of foreign states
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (5) - Books
  (4) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 4. mezinárodní právo
  právo mezinárodní
  právo veta
  vznik států
  konzulární ochrana
  secese (právo)
  jednostranné právní akty
  agrese (mezinárodní právo)
  cizinecké právo
  diplomatická ochrana
  diplomatický azyl
  imperativní normy obecného mezinárodního práva
  mezinárodní odpovědnost
  mezinárodní právo hospodářské
  mezinárodní právo procesní
  mezinárodní právo soukromé
  mezinárodní právo trestní
  mezinárodní právo veřejné
  mezinárodní právo životního prostředí
  právo intervence
  právo mezinárodních prostorů
  právo mezinárodního obchodu
  právo na sebeurčení
  sankce v mezinárodním právu
  sebeobrana v mezinárodním právu
  sukcese států
  svrchovanost státu
  uznání států
  volný pohyb osob
  právo
  international law
  prawo międzynarodowe
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (3) - t100i
  (5) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (2) - Soubor jmen korporací
  (1) - Soubor unifikovaných názvů
  (28) - Soubor věcných témat
  (744) - Books
  (117) - ARTICLES
  (10) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (30) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - Souborný záznam integračního zdroje
  (23) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - xzri
  (68) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 5. stát
  státnost
  sousední státy
  rozpad států
  rozpad států
  vznik států
  veřejná diplomacie
  zaniklé státy
  jednostranné právní akty
  národní zájem
  názvy států
  reprezentace (politika)
  sociální instituce
  de facto státy
  dominia
  imunita státu
  malé státy
  mnohonárodní státy
  městské státy
  neutrální státy
  národní stát
  právní stát
  právo na sebeurčení
  rozpad států
  secese (právo)
  slabé státy
  stát a církev
  stát a právo
  státní území
  sukcese států
  svrchovanost státu
  uznání států
  State, The
  Soubor věcných témat
  (29) - Soubor věcných témat
  (260) - Books
  (2) - Video records
  (13) - ARTICLES
  (5) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (4) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 6. státní území
  území státní
  hraniční kameny
  anexe
  rozdělené státy
  státní hranice
  svrchovanost státu
  územní spory
  územní změny
  kontinentální šelfy
  stát
  territories of a state
  obszar państwowy
  Soubor věcných témat
  (9) - Soubor věcných témat
  (10) - Books
  (1) - Attachment
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 7. sukcese států
  nástupnictví států
  vznik států
  rozpad států
  svrchovanost státu
  uznání států
  mezinárodní právo
  stát
  state succession
  sukcesja państw
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading

 8. uznání států
  uznání nových států
  uznání vlád a států
  vznik států
  de facto státy
  sukcese států
  svrchovanost státu
  mezinárodní právo
  stát
  recognition of states
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (9) - Books
  subject heading

  subject heading

 9. vznik států
  budování států
  sjednocení Itálie (1861)
  rozpad států
  secese (právo)
  sukcese států
  svrchovanost státu
  uznání států
  sjednocení Německa (1871)
  sjednocení Německa (1990)
  vznik Československa (1918)
  mezinárodní právo
  stát
  state-building
  Soubor věcných témat
  (11) - Soubor věcných témat
  (7) - Books
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.