Search results

 1. elementární geometrie
  geometrie elementární
  planimetrie
  stereometrie
  obecná geometrie
  elementary geometry
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (21) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. geometrická tělesa
  tělesa (geometrie)
  tělesa geometrická
  konvexní tělesa
  koule
  kužely
  mnohostěny
  válce
  stereometrie
  geometric solids
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 3. spirály
  křivky (geometrie)
  stereometrie
  spirals
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading