Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0019875 t150a^"
 1. právo a politika
  politika a právo
  právní stát
  politika
  právo
  law and politics
  prawo i polityka
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (46) - Books
  (1) - Electronic books
  (15) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. stát
  státnost
  sousední státy
  rozpad států
  rozpad států
  vznik států
  veřejná diplomacie
  zaniklé státy
  jednostranné právní akty
  národní zájem
  názvy států
  reprezentace (politika)
  sociální instituce
  de facto státy
  dominia
  imunita státu
  malé státy
  mnohonárodní státy
  městské státy
  neutrální státy
  národní stát
  právní stát
  právo na sebeurčení
  rozpad států
  secese (právo)
  slabé státy
  stát a církev
  stát a právo
  státní území
  sukcese států
  svrchovanost státu
  uznání států
  State, The
  Soubor věcných témat
  (29) - Soubor věcných témat
  (260) - Books
  (2) - Video records
  (13) - ARTICLES
  (5) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (4) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 3. stát a právo
  právo a stát
  právní stát
  právo
  stát
  state and law
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (54) - Books
  (2) - Electronic books for the visually impaired
  (7) - ARTICLES
  (4) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (6) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.