Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0019457 t150a^"
 1. hrdelní soudnictví
  soudnictví hrdelní
  popravy
  útrpné právo
  trestní soudnictví
  capital punishment
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (7) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. mezinárodní trestní soudy
  soudy trestní mezinárodní
  komplementarita (právo)
  trestní soudnictví
  mezinárodní soudy
  international criminal courts
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (3) - Soubor věcných témat
  (34) - Books
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 3. retribuční soudnictví
  soudnictví retribuční
  trestní soudnictví
  retribuce (1945-1948 : Československo)
  mimořádné lidové soudy
  retribuce (1945-1948 : Československo)
  administration of retributive justice
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (6) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. soudnictví
  justice
  online soudnictví
  přísedící
  soudní dohled
  právo na spravedlivý soudní proces
  soudní statistika
  zemské desky
  církevní soudnictví
  dějiny soudnictví
  elektronické soudnictví
  justiční omyly
  koncentrační zásada
  kárná odpovědnost soudců
  kárná řízení se soudci
  mezinárodní soudnictví
  občanské soudní řízení
  poučovací povinnost soudu
  přísaha
  soudnictví ve věcech mládeže
  soudní nálezy a usnesení
  soudní překlady
  soudní případy
  soudní rozhodnutí a stanoviska
  soudní tlumočení
  soudy
  správní soudnictví
  trestní soudnictví
  volba soudu
  volební soudnictví
  ústavní soudnictví
  administration of justice
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (7) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - t100r
  (1) - Soubor jmen korporací
  (29) - Soubor věcných témat
  (1) - t150r
  (422) - Books
  (1) - Video records
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (193) - ARTICLES
  (4) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (9) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (7) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (72) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 5. trestní řízení
  řízení trestní
  ordály
  kriminalistické prohlídky
  konfrontace (trestní řízení)
  trestní příkaz
  ochranné léčení
  zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti
  odklony v trestním řízení
  extradice
  informátoři policie
  právní styk s cizinou v trestních věcech
  trestní právo procesní
  dohoda o vině a trestu
  domovní prohlídky u advokátů
  finanční šetření
  kontradiktornost (trestní řízení)
  narovnání (právo)
  náklady trestního řízení
  obhajoba
  opravné prostředky v trestním řízení
  poškozený v trestním řízení
  právní moc
  překážka věci pravomocně rozhodnuté
  přípravné řízení trestní
  revizní princip v trestním řízení
  svědek v trestním řízení
  trestní žaloba
  vazba
  výslech v trestním řízení
  zabezpečovací detence
  zadržení
  zajištění majetku a věcí v trestním řízení
  trestní soudnictví
  criminal procedure
  prawo karne procesowe
  Soubor věcných témat
  (2) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (32) - Soubor věcných témat
  (239) - Books
  (2) - Electronic sources
  (200) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (22) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (2) - Souborný záznam integračního zdroje
  (8) - xzri
  subject heading

  subject heading

 6. uznání cizích rozhodnutí v trestních věcech
  evropský ochranný příkaz
  soudní rozhodnutí a stanoviska
  trestní soudnictví
  recognition of foreign criminal judgements
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.