Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0019258 t150a^"
 1. odstoupení od smlouvy
  smluvní právo
  právní úkony
  withdrawal from a contract
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (5) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. porušení smlouvy
  smluvní právo
  breach of contract
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (4) - Books
  (5) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 3. právní smlouvy
  smlouvy právní
  veřejnoprávní smlouvy
  příkazní smlouva
  registr smluv
  mezinárodní smlouvy
  rozhodčí smlouvy
  rozhodčí smlouvy
  culpa in contrahendo
  smlouvy o přenechání věci k užití jinému
  spotřebitelské smlouvy
  smluvní právo
  smluvní volnost
  kolektivní smlouvy
  licenční smlouvy
  obchodní smlouvy
  pracovní smlouvy
  smlouva o dílo
  smlouva o sdružení
  smlouva o tichém společenství
  smlouvy o převodu vlastnictví
  společenská smlouva
  umělecké smlouvy
  vzory smluv
  právní úkony
  contracts
  Soubor věcných témat
  (22) - Soubor věcných témat
  (77) - Books
  (7) - Electronic sources
  (25) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 4. předkupní právo
  právo předkupní
  kupní smlouvy
  smluvní právo
  zpětná koupě
  vlastnické právo
  pre-emption right
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  (5) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 5. příkazní smlouva
  smlouva příkazní
  právní smlouvy
  smluvní právo
  contract of mandate
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 6. smluvní volnost
  volnost smluvní
  smluvní svoboda
  svoboda smluvní
  autonomie vůle
  právní smlouvy
  smluvní právo
  freedom of contract
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (4) - Books
  (7) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 7. soukromé právo
  právo soukromé
  postmortální ochrana
  občanské právo
  podpis
  podpis
  bytové právo
  dobrá víra (právo)
  obchodní právo
  pracovní právo
  rodinné právo
  smluvní právo
  směnečné právo
  závazkové právo
  právo
  private law
  Soubor věcných témat
  (12) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (2) - Soubor jmen akcí
  (12) - Soubor věcných témat
  (282) - Books
  (3) - Electronic sources
  (2) - Electronic books for the visually impaired
  (62) - ARTICLES
  (8) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (9) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (7) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (36) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 8. závazkové právo
  právo závazkové
  obligační právo
  právo obligační
  prodlení s plněním peněžitého dluhu
  pohledávky
  zajištění závazků
  zajištění závazků
  volba práva
  culpa in contrahendo
  bezdůvodné obohacení
  smluvní pokuty
  smluvní právo
  závazky
  narovnání (právo)
  odpovědnost za škodu
  soukromé právo
  law of obligations
  Soubor věcných témat
  (1) - t100r
  (12) - Soubor věcných témat
  (195) - Books
  (78) - ARTICLES
  (3) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (15) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading