Search results

Records found: 17  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0018739 t150a^"
 1. abstraktní pojmy
  pojmy abstraktní
  sémantika
  abstract words
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 2. biosémantika
  sémantika
  biosémiotika
  biosemantics
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 3. determinace (lingvistika)
  určitost-neurčitost (lingvistika)
  kvantifikace (lingvistika)
  člen (mluvnice)
  mluvnice
  sémantika
  determination (linguistics)
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (4) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. diskurzivní analýza
  analýza diskurzu
  analýza diskurzivní
  diskurzní analýza
  analýza diskurzní
  kritická analýza
  sémantika
  sémiotika
  discourse analysis
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (7) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (3) - Soubor věcných témat
  (208) - Books
  subject heading

  subject heading

 5. indexické výrazy
  výrazy indexické
  sémantika
  indexical elements
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 6. intenzifikace (lingvistika)
  sémantika
  intensification (linguistics)
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 7. interpretace textů
  hermeneutika
  sémantika
  textová analýza
  interpretace a přijetí literárního díla
  interpretace posvátných textů
  vědecká metodologie
  interpretation of texts
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (57) - Books
  subject heading

  subject heading

 8. kvantifikace (lingvistika)
  kvantita (lingvistika)
  mluvnické číslo
  determinace (lingvistika)
  sémantika
  mluvnice
  quantification (linguistics)
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (7) - Books
  subject heading

  subject heading

 9. lingvistika
  jazykověda
  obecná lingvistika
  lingvistika obecná
  lingvistický výzkum
  genderová lingvistika
  jazyky
  lingvistky
  lingvisté
  analogie (lingvistika)
  aplikovaná lingvistika
  diachronní lingvistika
  distinktivní rys (lingvistika)
  dějiny lingvistiky
  feministická lingvistika
  filozofie jazyka
  fonetika
  fonologie
  generativní lingvistika
  genetická klasifikace jazyků
  geografická lingvistika
  gramatologie
  historická lingvistika
  inkorporace (lingvistika)
  jazyk
  kategorizace (lingvistika)
  kognitivní lingvistika
  komparativní lingvistika
  kontext (lingvistika)
  kontrastivní lingvistika
  korpusová lingvistika
  lexikografie
  lexikologie
  linearita (lingvistika)
  matematická lingvistika
  mluvnice
  negace (lingvistika)
  obtížná slova
  polyfunkčnost (lingvistika)
  počítačová lingvistika
  pragmatika
  principy a parametry (lingvistika)
  příznakovost (lingvistika)
  redukce (lingvistika)
  segmentace (lingvistika)
  strukturní lingvistika
  střídání kódů (lingvistika)
  synkretismus (lingvistika)
  syntagmatika
  sémantika
  teorie jazyka
  textová lingvistika
  typologie (lingvistika)
  linguistics
  Soubor věcných témat
  (12) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (3) - t100i
  (58) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (2) - t100r
  (1) - Soubor jmen korporací
  (1) - Soubor jmen akcí
  (49) - Soubor věcných témat
  (1000+) - Books
  (1) - Video records
  (9) - Audio documents
  (13) - Electronic sources
  (9) - Electronic books
  (2) - Electronic books for the visually impaired
  (40) - ARTICLES
  (17) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (105) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (222) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 10. logická sémantika
  sémantika logická
  deontická logika
  logika
  sémantika
  logical semantics
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (36) - Books
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.