Search results

Records found: 20  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0018729 t150a^"
 1. buddhistické sekty
  sekty buddhistické
  vonbulismus
  Šingon
  buddhismus
  náboženské sekty
  Buddhist sects
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. hinduistické sekty
  sekty hinduistické
  Svámínárájan
  Sri Vaishnava (sekta)
  náboženské sekty
  Hindu sects
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 3. islámské sekty
  sekty islámské
  ahmadíja
  alawíja
  asasíni
  bektašíja
  drúzismus
  drúzové
  ibádíja
  ismá'ílíja
  mu'tazila
  salafismus
  zajdíja
  náboženské sekty
  Islamic sects
  Soubor věcných témat
  (12) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. jezídíja
  jazídíja
  jazídové
  jezídové
  jezidi
  Yazídí
  náboženské sekty
  okultní sekty
  synkretismus (náboženství)
  Yasidis
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  (1) - Video records
  subject heading

  subject heading

 5. křesťanské sekty
  sekty křesťanské
  spasitelský judaismus
  adamité
  chlystové (sekta)
  skopci (sekta)
  socinianismus
  šejkři
  štundisté
  náboženské sekty
  Christian sects
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (9) - Books
  subject heading

  subject heading

 6. mandeismus
  mandejci
  asijská náboženství
  gnóze
  náboženské sekty
  synkretismus (náboženství)
  Mandeism
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 7. munisté
  Moonova sekta
  munovci
  moonisté
  náboženské sekty
  Moon sect
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 8. náboženské kulty
  kulty náboženské
  Nuo
  náboženské sekty
  orišové
  Santo Daimé
  kargo kulty
  macumba
  mithraismus
  santería
  vúdú (kult)
  kulty
  náboženské skupiny
  náboženství
  religious cults
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (12) - Soubor věcných témat
  (31) - Books
  subject heading

  subject heading

 9. náboženské sektářky
  scientoložky
  náboženské sekty
  náboženští sektáři
  sektářky
  female religious sectarians
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 10. náboženské skupiny
  sociální problémy
  náboženská hnutí
  náboženská sdružení
  náboženské kulty
  náboženské sekty
  náboženské společnosti
  sociální skupiny
  religious groups
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.