Search results

Records found: 25  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0018346 t150a^"
 1. hromadné žaloby
  žaloby hromadné
  kolektivní žaloby
  žaloby kolektivní
  občanské soudní řízení
  class actions (civil procedure)
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (8) - Books
  (29) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. insolvenční řízení
  řízení insolvenční
  úpadkové trestné činy
  insolvenční správci
  konkurzní a vyrovnací řízení
  oceňování pohledávek
  platební neschopnost
  úpadek podniku
  oddlužení
  občanské soudní řízení
  insolvency proceedings
  Soubor věcných témat
  (3) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (10) - Soubor věcných témat
  (63) - Books
  (82) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 3. konkurzní a vyrovnací řízení
  řízení konkurzní a vyrovnací
  konkursní a vyrovnací řízení
  řízení konkursní a vyrovnací
  úpadkové trestné činy
  insolvenční řízení
  konkurz a vyrovnání
  konkurzní podstata
  občanské soudní řízení
  bankruptcy and composition proceedings
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (6) - Books
  (2) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  subject heading

  subject heading

 4. náklady občanského soudního řízení
  občanské soudní řízení
  costs of civil procedure
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (5) - Books
  (10) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 5. nesporné řízení
  řízení nesporné
  soudní řízení nesporné
  řízení soudní nesporné
  rejstříkové řízení
  občanské soudní řízení
  non-contentious jurisdiction
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (11) - Books
  (12) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 6. odmítnutí spravedlnosti
  odmítnutí výkonu spravedlnosti
  zákaz odmítnutí spravedlnosti
  denegatio iustitiae
  občanské soudní řízení
  spravedlnost
  právní principy
  denial of justice
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 7. opravné prostředky v občanském soudním řízení
  prostředky v občanském soudním řízení opravné
  mimořádné opravné prostředky v občanském soudním řízení
  odvolání v občanském soudním řízení
  občanské soudní řízení
  civil remedies
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (9) - Books
  (5) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 8. právní moc
  moc právní
  právní moc rozsudku
  moc rozsudku právní
  právní moc rozhodnutí
  moc rozhodnutí právní
  soudní rozhodnutí a stanoviska
  občanské soudní řízení
  trestní řízení
  force of judgment
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  (2) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 9. právní styk s cizinou v občanském soudním řízení
  styk s cizinou v občanském soudním řízení právní
  občanské soudní řízení
  právní styk s cizinou v trestních věcech
  legal relations with foreign countries in civil matters
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 10. procesněprávní vztahy
  vztahy procesněprávní
  procesní úkony
  občanské právo procesní
  občanské soudní řízení
  procedural relationships
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.