Search results

 1. autogenní trénink
  trénink autogenní
  jóga
  relaxace
  superlearning
  autogenic training
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (20) - Books
  (1) - Video records
  (3) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 2. 2.jóga

  jóga
  restorativní jóga
  autogenní trénink
  duchovní léčení
  jógačára
  jógíni
  jógínky
  kírtany
  křesťanství a jóga
  relaxace
  tantry
  tělesná cvičení
  wyda
  agnijóga
  anujóga
  asparšajóga
  bhaktijóga
  dzogčhen
  džapajóga
  džňánajóga
  filozofie jógy
  gurujóga
  hathajóga
  jantrajóga
  jóga prstů
  jógavédánta
  karmajóga
  krijájóga
  kundaliníjóga
  lajajóga
  nádajóga
  púrnajóga
  rádžajóga
  sahádžajóga
  svarajóga
  sádhany
  taoistická jóga
  ásany
  átmavičára
  šaktijóga
  yoga
  Soubor věcných témat
  (2) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (39) - Soubor věcných témat
  (114) - Books
  (3) - Video records
  (1) - Electronic sources
  (24) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 3. meditace
  jin jóga
  škola Čchüan-čen-tao
  floating
  dhjána
  koncentrace (duchovní život)
  kírtany
  léčivé zvuky
  mahámudrá
  mandaly
  meditativní modlitba
  meditativní obrazy
  meditační karty
  relaxace
  sádhany
  tantry
  buddhistická meditace
  křesťanská meditace
  meditační kurzy
  meditační techniky
  vizuální meditace
  zenová meditace
  meditation
  Soubor věcných témat
  (21) - Soubor věcných témat
  (138) - Books
  (6) - Video records
  (2) - Audio documents
  subject heading

  subject heading

 4. odpočinek
  siesta
  relaxace
  spánek
  životospráva
  rest
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  (2) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 5. psychoterapie
  psychoterapeutické metody
  hagioterapie
  terapie zaměřená na emoce
  voice dialogue (metoda)
  Hnutí lidských možností
  pedagogická terapie
  psychoterapeuti
  psychoterapeutky
  psychowalkmany
  relaxace
  rodinné konstelace
  scientologie
  terapeutické komunity
  EMDR (terapie)
  LSD terapie
  adolescentní psychoterapie
  behaviorální terapie
  biblioterapie
  canisterapie
  daseinanalýza
  dialekticko-behaviorální terapie
  dramaterapie
  dětská psychoterapie
  energetická psychologie
  ergoterapie
  existenciální psychoterapie
  expresivní terapie
  felisterapie
  feministická psychoterapie
  floating
  focusing
  gestalt terapie
  hlubinná psychoterapie
  holotropní terapie
  humanistická psychoterapie
  hypnoterapie
  hypnóza
  imaginativní psychoterapie
  katatymně imaginativní psychoterapie
  kognitivní terapie
  kognitivně-behaviorální terapie
  krátkodobá psychoterapie
  logoterapie
  muzikoterapie
  narativní psychoterapie
  nedirektivní psychoterapie
  podpůrná psychoterapie
  poetoterapie
  pozitivní psychoterapie
  preterapie
  protialkoholní terapie
  protidrogová terapie
  psychoanalytická psychoterapie
  psychodrama
  psychodynamická psychoterapie
  psychoterapeutický výcvik
  párová terapie
  racionálně-emotivní terapie
  reinkarnační terapie
  reintegrační terapie
  reminiscenční terapie
  rodinná psychoterapie
  satiterapie
  skupinová psychoterapie
  somatická psychoterapie
  sugestivní psychoterapie
  supervize
  systemická terapie
  taneční terapie
  technika emoční svobody
  technika omezené zevní stimulace
  terapie dobrodružstvím
  terapie hrou
  terapie humorem
  terapie pevným objetím
  terapie vnitřního dítěte
  terapie zaměřená na řešení
  terapie zpěvem
  terapie zármutku
  transakční analýza
  transkulturní psychoterapie
  zahradní terapie
  zooterapie
  terapie
  psychotherapy
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - t100i
  (10) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (81) - Soubor věcných témat
  (787) - Books
  (2) - Graphics
  (16) - Video records
  (7) - Electronic sources
  (8) - Electronic books
  (7) - Electronic books for the visually impaired
  (4) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (7) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (20) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 6. relaxační hudba
  hudba relaxační
  hudba k relaxaci
  relaxace
  relaxation music
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 7. relaxační masáže
  masáže relaxační
  relaxace
  masáže
  relaxation massages
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 8. relaxační metody
  metody relaxační
  snoezelen
  relaxace
  relaxation methods
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (10) - Books
  (1) - Audio documents
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 9. stres (psychologie)
  distres
  eustres
  negativní stres
  stres negativní
  pozitivní stres
  stres pozitivní
  psychická zátěž
  zátěž psychická
  posttraumatická stresová porucha
  psychická odolnost
  psychoneuroimunologie
  relaxace
  zvládání stresu
  stres z povolání
  stress (psychology)
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  (164) - Books
  (5) - Video records
  (1) - Audio documents
  (3) - Electronic sources
  (1) - Electronic books
  (14) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

 10. zentangle
  zentangl
  ornamenty
  kresba
  relaxace
  zentangle
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading