Search results

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0014385 t150a^"
 1. demonstrativa
  ukazovací zájmena
  zájmena ukazovací
  ukazovací příslovce
  příslovce ukazovací
  demonstrativní zájmena
  zájmena demonstrativní
  příslovce
  zájmena
  demonstratives (grammar)
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 2. neohebná slova
  slova neohebná
  citoslovce
  předložky (lingvistika)
  příslovce
  spojky (lingvistika)
  částice (lingvistika)
  slovní druhy
  inflexible words
  Soubor věcných témat
  (6) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 3. predikativum
  příslovce
  přídavná jména
  přísudek
  slovní druhy
  predicative (linguistics)
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading