Search results

 1. kochleární implantáty
  kochleární protézy
  protézy kochleární
  implantáty kochleární
  poruchy sluchu
  implantáty
  protézy
  cochlear implants
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  (1) - Electronic books
  subject heading

  subject heading

 2. myoelektrické protézy
  protézy myoelektrické
  elektrofyziologie
  neuromuskulární fyziologie
  protézy
  myoelectric prosthesis
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 3. náhrady orgánů
  implantáty
  protetické pomůcky
  transplantace
  kožní náhrady
  náhrady horních končetin
  protézy
  umělé dýchání
  umělé orgány
  organ replacements
  Soubor věcných témat
  (8) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 4. protetika
  protetické pomůcky
  protézy
  ortopedická protetika
  stomatologická protetika
  prosthetics
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor věcných témat
  (20) - Books
  (1) - Electronic sources
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 5. transtibiální protézy
  protézy transtibiální
  TT protézy
  kosti bérce
  noha
  protézy
  transtibial prosthesis
  Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading