Search results

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0014021 t150a^"
 1. biochemické procesy
  procesy biochemické
  biochemie
  chemické procesy
  biochemical processes
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  (1) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading

 2. chemická technologie
  průmyslová chemie
  chemie průmyslová
  technologie chemická
  zelená chemie
  rekrystalizace
  extruze
  chemické procesy
  chemický průmysl
  chemičtí technologové
  fluorizace vody
  míchání
  anorganická analýza
  anorganická technologie
  destilace
  extrakce z kapalin
  filtrace
  fluidizace
  fluidní technologie
  fluorace
  krakování
  metoda sol-gel
  odpařování
  organická technologie
  potravinářská technologie
  průmyslová krystalizace
  separační procesy
  sklářské technologie
  solidifikace
  vulkanizace
  čištění plynů
  chemical technology
  Soubor věcných témat
  (27) - Soubor věcných témat
  (21) - Books
  (6) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading

 3. chemické reakce
  reakce chemické
  dehydratace
  hydrokrakování
  hydrolýza
  hydrolýza
  chemické procesy
  chemické rovnice
  chemické syntézy
  mocenství
  redoxní děje
  absorpce
  adice
  anorganické reakce
  bimolekulární reakce
  biochemické reakce
  eliminace (chemie)
  extrakce (chemie)
  fluidizace
  fluorace
  fotochemické reakce
  hydratace
  hydrogenace
  neutralizace
  organické reakce
  oxidace
  polykondenzace
  polymerizace
  pyrolýza
  radiolýza
  reakční kinetika
  redoxní reakce
  redukce (chemie)
  solvatace
  sulfonace
  řetězové reakce
  chemical reactions
  Soubor věcných témat
  (34) - Soubor věcných témat
  (75) - Books
  (3) - Video records
  (2) - Electronic sources
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 4. chemické syntézy
  syntézy chemické
  chemické reakce
  anorganické syntézy
  organické syntézy
  chemické procesy
  synthesis
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (17) - Books
  (3) - Electronic sources
  subject heading

  subject heading

 5. odbarvování
  chemické procesy
  decolorizing
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 6. odlučování tuhých částic
  odlučování částic tuhých
  emise znečišťujících látek
  filtrace plynů
  čištění plynů
  čištění vody
  chemické procesy
  solid particles separation
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 7. sorpce
  absorpce
  adsorpce
  chemické procesy
  sorption
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading