Search results

Records found: 9  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0013893 t150a^"
 1. evropský ochranný příkaz
  příkaz evropský ochranný
  příkaz ochranný evropský
  oběti trestných činů
  ochrana před domácím násilím
  předběžná opatření
  stalking
  trestní právo
  uznání cizích rozhodnutí v trestních věcech
  evropské právo
  European protection order
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 2. klatba (právo)
  trestní právo
  ban (criminal law)
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 3. krajní nouze
  nouze krajní
  trestní odpovědnost
  trestní právo
  necessity (criminal law)
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 4. opomenutí (trestní právo)
  omise (trestní právo)
  omisivní trestné činy
  trestné činy omisivní
  trestní právo
  criminal omission
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 5. sociologie trestního práva
  trestní právo
  právní sociologie
  sociology of criminal law
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  subject heading

  subject heading

 6. trestní právo hmotné
  právo trestní hmotné
  trestné činy
  trestní právo
  substantive criminal law
  prawo karne
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (92) - Books
  (33) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - Souborný záznam integračního zdroje
  (10) - xzri
  subject heading

  subject heading

 7. trestní právo procesní
  právo trestní procesní
  trestní příkaz
  trestní řízení
  domovní prohlídky u advokátů
  policejní vyšetřování
  požární vyšetřování
  trestní právo
  procedural criminal law
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (6) - Soubor věcných témat
  (180) - Books
  (1) - Electronic sources
  (128) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (20) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 8. veřejné právo
  právo veřejné
  veřejnoprávní smlouvy
  finanční právo
  občanské právo procesní
  právo sociálního zabezpečení
  trestní právo
  ústavní právo
  správní právo
  právo
  public law
  prawo publiczne
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (2) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - Soubor jmen akcí
  (8) - Soubor věcných témat
  (119) - Books
  (2) - Electronic sources
  (22) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (18) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 9. vojenské trestní právo
  právo trestní vojenské
  trestní právo vojenské
  vojenství
  trestní právo
  military criminal law
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  (2) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.