Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^upol_us_auth z0013877 t150a^"
 1. bytové právo
  právo bytové
  byty
  vlastnictví bytů a nebytových prostor
  soukromé právo
  housing law
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (36) - Books
  (2) - Electronic sources
  (16) - ARTICLES
  (2) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

 2. dobrá víra (právo)
  víra dobrá (právo)
  bona fides (právo)
  soukromé právo
  good faith (law)
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  (6) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 3. občanské právo
  právo občanské
  civilní právo
  právo civilní
  péče o jmění dítěte
  odpovědnost za vady
  dobré mravy (právo)
  dědické právo
  nájemní právo
  občanskoprávní vztahy
  občanské právo hmotné
  občanské právo procesní
  ochrana pokojného stavu
  právní zastoupení
  sousedské právo
  vlastnické právo
  šekové právo
  soukromé právo
  civil law
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (5) - t100i
  (18) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - t100r
  (14) - Soubor věcných témat
  (818) - Books
  (4) - Electronic sources
  (1) - Electronic books for the visually impaired
  (1) - Attachment
  (150) - ARTICLES
  (9) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (28) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (2) - Souborný záznam integračního zdroje
  (6) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (2) - xzri
  (32) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 4. obchodní právo
  právo obchodní
  převody akcií
  převody obchodních podílů
  uznání a výkon cizích rozhodnutí v obchodních věcech
  námořní právo
  obchodní smlouvy
  burzovní právo
  družstevní právo
  nabídky převzetí
  obchodní zastoupení
  právní audit
  právo duševního vlastnictví
  právo hospodářské soutěže
  soukromé právo
  commercial law
  Soubor věcných témat
  (6) - t100i
  (12) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (13) - Soubor věcných témat
  (594) - Books
  (5) - Electronic sources
  (1) - Attachment
  (271) - ARTICLES
  (12) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (51) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - Souborný záznam integračního zdroje
  (12) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (57) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 5. podpis
  elektronický podpis
  soukromé právo
  soukromé právo
  autogramy
  signature (law)
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 6. postmortální ochrana
  ochrana postmortální
  ochrana piety zemřelého
  osobnostní práva
  soukromé právo
  post-mortem protection
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 7. pracovní právo
  právo pracovní
  hmotná odpovědnost
  přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
  sociální právo
  cestovní náhrady
  kolektivní pracovní právo
  pracovněprávní vztahy
  překážky v práci
  vysílání zaměstnanců
  soukromé právo
  labor laws and legislation
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (4) - t100i
  (7) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - t100r
  (9) - Soubor věcných témat
  (518) - Books
  (1) - Serials
  (2) - Video records
  (8) - Electronic sources
  (1) - Attachment
  (320) - ARTICLES
  (5) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (30) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (4) - Souborný záznam integračního zdroje
  (11) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (13) - xzri
  (44) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 8. právo
  horenské právo
  interpretace práva
  právnické fakulty
  právničky
  právní informatika
  právní informační systémy
  právní jazyk
  právní kultura
  právní logika
  právní sociologie
  právní vědomí
  právníci
  angloamerické právo
  aplikace práva
  byzantské právo
  evropské právo
  horní právo
  hospodářské právo
  kodifikace práva
  konfesní právo
  lesní právo
  lhůty (právo)
  mezinárodní a vnitrostátní právo
  mezinárodní právo
  náboženské právo
  partikulární právo
  potravinové právo
  pozemkové právo
  prameny práva
  precedenční právo
  prosazování práva
  právní instituty
  právní metodologie
  právní principy
  právní reformy
  právní sankce
  právní skutečnosti
  právní subjektivita
  právní věda
  právo a ekonomie
  právo a film
  právo a literatura
  právo a lékařství
  právo a morálka
  právo a náboženství
  právo a politika
  právo a společnost
  právo a věda
  právo informačních technologií
  právo životního prostředí
  recepce práva
  soukromé právo
  stavební právo
  stát a právo
  subjektivní právo
  veřejné právo
  volba práva
  zdravotnické právo
  zemědělské právo
  zvykové právo
  účinnost a platnost práva
  římské právo
  law
  prawo
  Soubor věcných témat
  (4) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (13) - t100i
  (124) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (5) - t100r
  (1) - t110n
  (1) - Soubor jmen akcí
  (1) - Soubor unifikovaných názvů
  (62) - Soubor věcných témat
  (19) - t150r
  (1000+) - Books
  (1) - Video records
  (1) - Audio documents
  (10) - Electronic sources
  (4) - Electronic books for the visually impaired
  (14) - Attachment
  (82) - ARTICLES
  (28) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (3) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (10) - Souborný záznam integračního zdroje
  (101) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (15) - xzri
  (371) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 9. rodinné právo
  právo rodinné
  rodičovská odpovědnost
  Cochemský model
  střídavá péče
  manželské právo
  opatrovnictví
  otcovství
  partnerské vztahy
  poručenství
  vyživovací povinnost
  soukromé právo
  family law
  Soubor věcných témat
  (8) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (10) - Soubor věcných témat
  (353) - Books
  (1) - Electronic sources
  (200) - ARTICLES
  (3) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (23) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - Souborný záznam integračního zdroje
  (7) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - xzri
  (54) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 10. směnečné právo
  právo směnečné
  směnky
  soukromé právo
  law of exchange
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (63) - Books
  (34) - ARTICLES
  (2) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading