Search results

 1. dědické právo
  právo dědické
  nástupnické právo
  svěřenství
  řízení o dědictví
  závěti
  občanské právo
  inheritance and succession
  Soubor věcných témat
  (1) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (5) - Soubor věcných témat
  (132) - Books
  (1) - Electronic sources
  (137) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (27) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (14) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 2. dobré mravy (právo)
  mravy dobré (právo)
  morálka
  občanské právo
  good morals (law)
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  (13) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 3. nájemní právo
  právo nájemní
  nájem
  občanské právo
  leases
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (15) - Books
  (4) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 4. občanské právo hmotné
  právo občanské hmotné
  civilní právo hmotné
  právo civilní hmotné
  občanské právo
  substantive civil law
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (104) - Books
  (1) - Electronic sources
  (48) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (19) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

 5. občanské právo procesní
  právo občanské procesní
  civilní právo procesní
  právo civilní procesní
  procesní úkony
  procesněprávní vztahy
  procesní legitimace
  občanské právo
  veřejné právo
  law of civil procedure
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (205) - Books
  (2) - Video records
  (3) - Electronic sources
  (98) - ARTICLES
  (5) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (6) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (6) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 6. občanskoprávní vztahy
  vztahy občanskoprávní
  majetek
  občanská práva
  právní úkony
  právo duševního vlastnictví
  vlastnické vztahy
  závazky
  občanské právo
  civil-law relations
  Soubor věcných témat
  (7) - Soubor věcných témat
  (44) - Books
  (2) - Electronic sources
  (23) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (6) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  subject heading

  subject heading

 7. odpovědnost za vady
  odpovědnost za vadné plnění
  občanské právo
  liability for defects
  Soubor věcných témat
  subject heading

  subject heading

 8. ochrana pokojného stavu
  občanské právo
  správní řízení
  protection of status quo
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  subject heading

  subject heading

 9. právní zastoupení
  zastoupení právní
  advokacie
  občanské právo
  legal representation
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (3) - Books
  (23) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 10. soukromé právo
  právo soukromé
  postmortální ochrana
  občanské právo
  podpis
  podpis
  bytové právo
  dobrá víra (právo)
  obchodní právo
  pracovní právo
  rodinné právo
  smluvní právo
  směnečné právo
  závazkové právo
  právo
  private law
  Soubor věcných témat
  (12) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - Soubor jmen akcí
  (12) - Soubor věcných témat
  (273) - Books
  (3) - Electronic sources
  (62) - ARTICLES
  (8) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (9) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (6) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (27) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading