Search results

 1. mezinárodní obchod
  obchod mezinárodní
  zahraniční trhy
  volba práva
  volba soudu
  mezinárodní obchodní smlouvy
  právo mezinárodního obchodu
  zahraniční obchod
  antidumping
  dumping
  fair trade
  komparativní výhoda
  mezinárodní kupní smlouvy
  volný obchod
  mezinárodní hospodářské vztahy
  international trade
  Soubor věcných témat
  (1) - t100i
  (2) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (13) - Soubor věcných témat
  (254) - Books
  (1) - Video records
  (5) - Electronic sources
  (31) - ARTICLES
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 2. mezinárodní obchodní arbitráž
  arbitráž obchodní mezinárodní
  arbitráž mezinárodní obchodní
  rozhodčí řízení v mezinárodním obchodním styku
  řízení rozhodčí v mezinárodním obchodním styku
  právo mezinárodního obchodu
  mezinárodní arbitráž
  international commercial arbitration
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (46) - Books
  (7) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 3. mezinárodní obchodní smlouvy
  smlouvy obchodní mezinárodní
  právo mezinárodního obchodu
  mezinárodní obchod
  mezinárodní smlouvy
  commercial treaties
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (39) - Books
  (1) - Electronic sources
  (10) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 4. mezinárodní právo
  právo mezinárodní
  právo veta
  vznik států
  konzulární ochrana
  secese (právo)
  jednostranné právní akty
  agrese (mezinárodní právo)
  cizinecké právo
  diplomatická ochrana
  diplomatický azyl
  imperativní normy obecného mezinárodního práva
  mezinárodní odpovědnost
  mezinárodní právo hospodářské
  mezinárodní právo procesní
  mezinárodní právo soukromé
  mezinárodní právo trestní
  mezinárodní právo veřejné
  mezinárodní právo životního prostředí
  právo intervence
  právo mezinárodních prostorů
  právo mezinárodního obchodu
  právo na sebeurčení
  sankce v mezinárodním právu
  sebeobrana v mezinárodním právu
  sukcese států
  svrchovanost státu
  uznání států
  volný pohyb osob
  právo
  international law
  prawo międzynarodowe
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - t100i
  (9) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (2) - Soubor jmen korporací
  (1) - Soubor unifikovaných názvů
  (28) - Soubor věcných témat
  (637) - Books
  (117) - ARTICLES
  (10) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (30) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - Souborný záznam integračního zdroje
  (21) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - xzri
  (60) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 5. mezinárodní právo hospodářské
  právo hospodářské mezinárodní
  mezinárodní ekonomické právo
  právo ekonomické mezinárodní
  mezinárodní právo ekonomické
  právo mezinárodní ekonomické
  mezinárodní hospodářské právo
  právo mezinárodní hospodářské
  právo mezinárodního obchodu
  mezinárodní právo
  international economic law
  Soubor věcných témat
  (2) - Soubor věcných témat
  (18) - Books
  (4) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 6. mezinárodní právo soukromé
  právo soukromé mezinárodní
  právo mezinárodní soukromé
  právo mezinárodního obchodu
  obvyklý pobyt
  volba práva
  volba soudu
  kolizní normy
  ordre public
  mezinárodní právo
  private international law
  prawo międzynarodowe prywatne
  Soubor věcných témat
  (2) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (7) - Soubor věcných témat
  (185) - Books
  (1) - Electronic sources
  (55) - ARTICLES
  (3) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (33) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 7. ochrana investic
  ochrana zahraničních investic
  mezinárodní ochrana investic
  mezinárodní investiční arbitráž
  právo mezinárodního obchodu
  zahraniční investice
  investment protection
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (20) - Books
  (4) - ARTICLES
  (2) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading