Search results

 1. kolizní normy
  normy kolizní
  přednost evropského práva
  mezinárodní smlouvy
  mezinárodní právo soukromé
  mezinárodní právo procesní
  řízení o předběžné otázce
  conflicting rules of law
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (28) - Books
  (2) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 2. mezinárodní právo
  právo mezinárodní
  právo veta
  vznik států
  konzulární ochrana
  secese (právo)
  jednostranné právní akty
  agrese (mezinárodní právo)
  cizinecké právo
  diplomatická ochrana
  diplomatický azyl
  imperativní normy obecného mezinárodního práva
  mezinárodní odpovědnost
  mezinárodní právo hospodářské
  mezinárodní právo procesní
  mezinárodní právo soukromé
  mezinárodní právo trestní
  mezinárodní právo veřejné
  mezinárodní právo životního prostředí
  právo intervence
  právo mezinárodních prostorů
  právo mezinárodního obchodu
  právo na sebeurčení
  sankce v mezinárodním právu
  sebeobrana v mezinárodním právu
  sukcese států
  svrchovanost státu
  uznání států
  volný pohyb osob
  právo
  international law
  prawo międzynarodowe
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - t100i
  (10) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (1) - t110n
  (1) - Soubor jmen akcí
  (1) - Soubor unifikovaných názvů
  (28) - Soubor věcných témat
  (608) - Books
  (117) - ARTICLES
  (10) - PERIODIKA - Přijatá čísla
  (30) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (1) - Souborný záznam integračního zdroje
  (19) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (3) - xzri
  (60) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 3. obvyklý pobyt
  pobyt obvyklý
  obvyklé bydliště
  bydliště obvyklé
  jurisdikce
  trvalý pobyt
  mezinárodní právo soukromé
  habitual residence
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  (5) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 4. ordre public
  veřejný pořádek (mezinárodní právo)
  pořádek veřejný (mezinárodní právo)
  mezinárodní právo soukromé
  ordre public
  Soubor věcných témat
  (1) - Soubor věcných témat
  (1) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 5. právo mezinárodního obchodu
  mezinárodní právo obchodní
  právo obchodní mezinárodní
  právo mezinárodní obchodní
  mezinárodní právo hospodářské
  mezinárodní obchod
  mezinárodní obchodní arbitráž
  mezinárodní obchodní smlouvy
  mezinárodní právo soukromé
  ochrana investic
  mezinárodní právo
  international trade law
  prawo handlowe międzynarodowe
  Soubor věcných témat
  (2) - Návrh - soubor osobních jmen a jmen rodin (rodů)
  (7) - Soubor věcných témat
  (96) - Books
  (2) - Electronic sources
  (15) - ARTICLES
  (1) - PUBLIKAČNÍ ČINNOST
  (3) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  subject heading

  subject heading

 6. volba práva
  mezinárodní obchod
  mezinárodní právo soukromé
  obchodní smlouvy
  závazkové právo
  právo
  choice of law
  Soubor věcných témat
  (5) - Soubor věcných témat
  (1) - Books
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading

 7. volba soudu
  mezinárodní obchod
  mezinárodní právo soukromé
  soudnictví
  choice of court
  Soubor věcných témat
  (3) - Soubor věcných témat
  (2) - Books
  (1) - ARTICLES
  subject heading

  subject heading